נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 1805
שער פתיחה 1805 0
שער ממוצע 1818.74 0.76
מחזור יומי ממוצע (שנה) 127.4
מחזור ע.נ. 11073
מספר עסקאות 25
תנועה מינימלית 130
שווי שוק 241.96
הון רשום למסחר 13308903
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
1809 0.22 1823 1
1805 0 1830 1.39
1802 -0.17 1842 2.05
1750 -3.05 1847 2.33
1748 -3.16 1853 2.66
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 94.97 תשואה על ההון העצמי 1.43
מכפיל הון 0.59 תשואה על הנכסים 1.36
מכפיל רווח נקי 41.49 יחס שוטף 18.47
מכפיל מכירות 0.82 שיעור רווח נקי 1.98
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 429.48 הכנסות 294.67
נכסים שוטפים 383.16 רווח גולמי 76.83
נכסים בלתי שוטפים 46.32 רווח תפעולי 21.94
הון עצמי 407.88 רווח לפני מס 15.21
התחייבות שוטפות 20.75 רווח נקי 5.83
התחייבויות בלתי שוטפות 0.85 רווח למניה 0.44
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 1818 0.72 0 0
17:24 1823 1 3536 64.46
17:04 1811 0.33 196 3.55
16:48 1810 0.28 167 3.02
16:48 1810 0.28 352 6.37
16:48 1810 0.28 1300 23.53
16:48 1810 0.28 136 2.46
16:34 1822 0.94 330 6.01
16:34 1822 0.94 136 2.48
16:09 1823 1 484 8.82
16:09 1825 1.11 131 2.39
16:09 1826 1.16 178 3.25
16:09 1832 1.5 1300 23.82
16:09 1832 1.5 136 2.49
15:06 1838 1.83 130 2.39
13:46 1830 1.39 273 5
12:07 1805 0 450 8.12
12:07 1805 0 1232 22.24
12:07 1804 -0.06 136 2.45
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
אמבלייז 61.64 149.14
מנורה ק.גמל 14.22 34.4
אלטשלר שחם ק.גמ 3.89 9.4
אלטשלר שחם ק.נא 2.2 5.31
מנורה מבטחים 1.43 3.47
אלטשולר שחם 0.1 0.25
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
25/05/2017 1818 0.72 201
24/05/2017 1805 -0.11 26
23/05/2017 1807 1.63 84
22/05/2017 1778 0.74 91
21/05/2017 1765 0.68 63
18/05/2017 1753 -3.68 155
17/05/2017 1820 -1.89 130
16/05/2017 1855 0.82 55
15/05/2017 1840 0.44 92
14/05/2017 1832 1.16 90
11/05/2017 1811 -2.48 455
10/05/2017 1857 -0.43 100
09/05/2017 1865 3.55 677
08/05/2017 1801 12.14 1337
07/05/2017 1606 3.28 232
04/05/2017 1555 -0.26 117
03/05/2017 1559 0.52 99
30/04/2017 1551 0.58 112
27/04/2017 1542 0.59 27