נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 1171
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 323.5
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 180
שווי שוק 518.98
הון רשום למסחר 44319287
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 587.08 הכנסות 755.66
נכסים שוטפים 427.16 רווח גולמי 122.19
נכסים בלתי שוטפים 159.93 רווח תפעולי 38.42
הון עצמי 253.32 רווח לפני מס 32.65
התחייבות שוטפות 283.47 רווח נקי 22.69
התחייבויות בלתי שוטפות 50.29 רווח למניה 0.51
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
ולטר יעקב 17.86 92.69
שריפט ראובן 11.73 60.89
שחק שרגא 10.03 52.04
שחק שרה 9.47 49.14
שפר יגאל 9.29 48.23
וינברג יואב 4.13 21.44
ילין ק.נאמ 3.06 15.88
ילין ק.גמל 1.98 10.26
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/02/2018 1171 1.91 340
18/02/2018 1149 1.14 149
15/02/2018 1136 0.89 147
14/02/2018 1126 2.93 169
13/02/2018 1094 -0.18 57
12/02/2018 1096 -0.72 108
11/02/2018 1104 0.45 48
08/02/2018 1099 0.09 304
07/02/2018 1098 0.09 683
06/02/2018 1097 -2.05 728
05/02/2018 1120 0.18 47
04/02/2018 1118 3.04 258
01/02/2018 1085 -2.6 329
31/01/2018 1114 0.18 111
30/01/2018 1112 0.27 118
29/01/2018 1109 -0.09 82
28/01/2018 1110 1.65 136
25/01/2018 1092 2.15 364
24/01/2018 1069 -1.11 40
23/01/2018 1081 -1.1 117
22/01/2018 1093 -1.44 448
21/01/2018 1109 -0.54 106