נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 2.2
שער פתיחה 2.2 0
שער ממוצע 2.2 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 0.69
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 91000
שווי שוק 1.73
הון רשום למסחר 78546469
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן -91.75 תשואה על ההון העצמי 242.49
מכפיל הון -0.18 תשואה על הנכסים -222.47
מכפיל רווח נקי -0.08 יחס שוטף 0.01
מכפיל מכירות 0 שיעור רווח נקי 0
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 10.31 הכנסות 0
נכסים שוטפים 0.27 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 10.04 רווח תפעולי -5.61
הון עצמי -9.46 רווח לפני מס -6.53
התחייבות שוטפות 19.77 רווח נקי -6.17
התחייבויות בלתי שוטפות 0 רווח למניה -0.08
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 2.2 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
סיניור לימטד ז 38.04 0.66
פיגיאמ קונסלט ז 10.24 0.18
פורבס ומנהטן 9.52 0.16
קאז אינוסט ז 8.52 0.15
אברדין אינט ז 5.12 0.09
סולידן קפיטל ז 5.12 0.09
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
25/05/2017 2.2 0 0
24/05/2017 2.2 0 0
23/05/2017 2.2 0 0
22/05/2017 2.2 0 0
21/05/2017 2.2 0 0
18/05/2017 2.2 0 0
17/05/2017 2.2 0 0
16/05/2017 2.2 0 0
15/05/2017 2.2 0 0
14/05/2017 2.2 0 0
11/05/2017 2.2 0 0
10/05/2017 2.2 0 0
09/05/2017 2.2 0 0
08/05/2017 2.2 0 0
07/05/2017 2.2 0 0
04/05/2017 2.2 0 0
03/05/2017 2.2 0 0
30/04/2017 2.2 0 0
27/04/2017 2.2 0 0