נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 425
שער פתיחה 461.1 8.49
שער ממוצע 437.83 3.02
מחזור יומי ממוצע (שנה) 43.14
מחזור ע.נ. 1775
מספר עסקאות 6
תנועה מינימלית 480
שווי שוק 129.84
הון רשום למסחר 29549418
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
432.8 1.84 448 5.41
380 -10.59 449.5 5.76
303 -28.71 451.9 6.33
300 -29.41 461.1 8.49
462 8.71
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 34.81 תשואה על ההון העצמי -12.15
מכפיל הון 2.56 תשואה על הנכסים -4.23
מכפיל רווח נקי -21.04 יחס שוטף 0.29
מכפיל מכירות 1.56 שיעור רווח נקי -7.42
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 145.85 הכנסות 83.2
נכסים שוטפים 11.9 רווח גולמי 29.18
נכסים בלתי שוטפים 133.94 רווח תפעולי 0.28
הון עצמי 50.77 רווח לפני מס -3.83
התחייבות שוטפות 41.41 רווח נקי -6.17
התחייבויות בלתי שוטפות 53.66 רווח למניה -0.21
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 439.4 3.39 0 0
17:24 430 1.18 532 2.29
15:51 430 1.18 480 2.06
11:47 451.9 6.33 761 3.44
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
לרנר יריב 38.26 49.67
זילכה יגאל-נציג 18.41 23.9
ברק קפיטל 5.78 7.51
יגאל מולי תירות 5.56 7.22
מון קפיטל ז 5.13 6.66
זילכה יצחק 0.26 0.33
פרץ טובי-נציג 0.25 0.32
קווין קשרי חוץ 0 0
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
22/05/2017 439.4 3.39 8
21/05/2017 425 1.14 144
18/05/2017 420.2 1.99 39
17/05/2017 412 -7.83 2
16/05/2017 447 0.04 44
15/05/2017 446.8 1.04 16
14/05/2017 442.2 1.01 3
11/05/2017 437.8 0.64 2
10/05/2017 435 -1.58 2
09/05/2017 442 0 2
08/05/2017 442 5.19 106
07/05/2017 420.2 0 1
04/05/2017 420.2 -0.19 63
03/05/2017 421 0 0
30/04/2017 421 4.52 5
27/04/2017 402.8 0.17 1
26/04/2017 402.1 2.68 112
25/04/2017 391.6 6.5 21
24/04/2017 367.7 -1.5 1
23/04/2017 373.3 0 0