נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 873.2
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 79.29
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 210
שווי שוק 106.01
הון רשום למסחר 12140061
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 123.14 הכנסות 229.61
נכסים שוטפים 59.34 רווח גולמי 54.23
נכסים בלתי שוטפים 63.79 רווח תפעולי -0.7
הון עצמי 31.17 רווח לפני מס -2.02
התחייבות שוטפות 54.33 רווח נקי -0.17
התחייבויות בלתי שוטפות 37.64 רווח למניה -0.01
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
כץ אבנר 29.47 31.24
שינובר חגית 15.93 16.89
פרקש בנימין 10.99 11.65
שמש חנניה 7.97 8.44
אונגר גיל 7.97 8.44
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/02/2018 873.2 -0.43 134
18/02/2018 877 -0.18 39
15/02/2018 878.6 -0.92 100
14/02/2018 886.8 0.2 4
13/02/2018 885 -0.51 82
12/02/2018 889.5 0.38 120
11/02/2018 886.1 0.26 167
08/02/2018 883.8 -1.13 14
07/02/2018 893.9 1.81 76
06/02/2018 878 -2.64 41
05/02/2018 901.8 -2.46 54
04/02/2018 924.5 -1.1 54
01/02/2018 934.8 -1.18 153
31/01/2018 946 -0.81 105
30/01/2018 953.7 -1.71 85
29/01/2018 970.3 0.07 25
28/01/2018 969.6 -0.19 71
25/01/2018 971.4 1.17 52
24/01/2018 960.2 -0.26 70
23/01/2018 962.7 -0.05 58
22/01/2018 963.2 2.2 135
21/01/2018 942.5 4.24 214