נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 4129
שער פתיחה 4198 1.67
שער ממוצע 4105.83 -0.56
מחזור יומי ממוצע (שנה) 82.04
מחזור ע.נ. 289
מספר עסקאות 6
תנועה מינימלית 47
שווי שוק 162.32
הון רשום למסחר 3963932
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
4031 -2.37 4123 -0.15
4003 -3.05 4129 0
4000 -3.12 4197 1.65
3801 -7.94 4198 1.67
3800 -7.97 4284 3.75
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 152.84 הכנסות 242.06
נכסים שוטפים 131.81 רווח גולמי 65.47
נכסים בלתי שוטפים 21.03 רווח תפעולי 28.39
הון עצמי 46.45 רווח לפני מס 19.89
התחייבות שוטפות 93.96 רווח נקי 14.27
התחייבויות בלתי שוטפות 12.43 רווח למניה 3.6
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
16:24 4032 -2.35 34 1.37
16:23 4095 -0.82 0 0
14:28 4100 -0.7 116 4.76
13:33 4100 -0.7 70 2.87
13:33 4110 -0.46 68 2.79
09:45 4198 1.67 1 0.04
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
רוזיאק ירון 61.51 99.85
ילין ק.גמל 7.43 12.06
מזרחי אילן 6.2 10.06
ילין ק.נאמ 5.76 9.34
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
25/06/2017 4095 -0.82 12
22/06/2017 4129 0.22 16
21/06/2017 4120 -4.16 41
20/06/2017 4299 0.02 29
19/06/2017 4298 0.92 11
18/06/2017 4259 -0.07 22
15/06/2017 4262 -1.11 5
14/06/2017 4310 0 5
13/06/2017 4310 -0.46 5
12/06/2017 4330 0 0
11/06/2017 4330 0 0
08/06/2017 4330 -0.14 0
07/06/2017 4336 2.17 4
06/06/2017 4244 0 0
05/06/2017 4244 -2.41 5
04/06/2017 4349 1.9 3
01/06/2017 4268 0.02 120
29/05/2017 4267 -0.12 8
28/05/2017 4272 0 1