נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 4327
שער פתיחה 4327 0
שער ממוצע 4270.67 -1.3
מחזור יומי ממוצע (שנה) 82.44
מחזור ע.נ. 785
מספר עסקאות 10
תנועה מינימלית 50
שווי שוק 169.34
הון רשום למסחר 3963932
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
4277 -1.16 4327 0
4241 -1.99 4339 0.28
4240 -2.01 4346 0.44
4239 -2.03 4347 0.46
4224 -2.38 4544 5.02
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 30.39 תשואה על ההון העצמי 30.73
מכפיל הון 3.65 תשואה על הנכסים 9.34
מכפיל רווח נקי 11.86 יחס שוטף 1.4
מכפיל מכירות 0.7 שיעור רווח נקי 5.9
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 152.84 הכנסות 242.06
נכסים שוטפים 131.81 רווח גולמי 65.47
נכסים בלתי שוטפים 21.03 רווח תפעולי 28.39
הון עצמי 46.45 רווח לפני מס 19.89
התחייבות שוטפות 93.96 רווח נקי 14.27
התחייבויות בלתי שוטפות 12.43 רווח למניה 3.6
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 4272 -1.27 0 0
17:24 4327 0 89 3.85
16:37 4320 -0.16 166 7.17
16:37 4319 -0.18 57 2.46
14:26 4240 -2.01 197 8.35
14:19 4239 -2.03 101 4.28
14:18 4239 -2.03 17 0.72
14:18 4240 -2.01 101 4.28
14:18 4240 -2.01 57 2.42
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
רוזיאק ירון 61.51 104.17
ילין ק.גמל 7.43 12.58
מזרחי אילן 6.2 10.5
ילין ק.נאמ 5.76 9.75
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
25/05/2017 4272 -1.27 34
24/05/2017 4327 0.3 25
23/05/2017 4314 -0.74 23
22/05/2017 4346 0.12 11
21/05/2017 4341 0.84 15
18/05/2017 4305 0.02 209
17/05/2017 4304 2.87 9
16/05/2017 4184 0.55 110
15/05/2017 4161 2.34 189
14/05/2017 4066 0.02 41
11/05/2017 4065 0.17 17
10/05/2017 4058 0.45 35
09/05/2017 4040 1.35 19
08/05/2017 3986 0 41
07/05/2017 3986 0.5 28
04/05/2017 3966 -0.8 54
03/05/2017 3998 -0.55 119
30/04/2017 4020 -0.02 6
27/04/2017 4021 -0.12 48