נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 7102
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 535.45
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 27
שווי שוק 363.45
הון רשום למסחר 5117575
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 608.18 הכנסות 106.8
נכסים שוטפים 526.18 רווח גולמי 29.86
נכסים בלתי שוטפים 82.01 רווח תפעולי 25.14
הון עצמי 149.26 רווח לפני מס 24.91
התחייבות שוטפות 456.68 רווח נקי 19.03
התחייבויות בלתי שוטפות 2.25 רווח למניה 4.92
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
דוניץ יעקב 18.86 68.55
אחיעזרא ניסים 11.51 41.84
דוניץ מאיה 7.33 26.63
ילין ק.נאמ 3.29 11.97
ילין ק.גמל 1.2 4.37
קולפניצקי ישראל 0.4 1.44
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
25/07/2017 7102 -1.21 167
24/07/2017 7189 -1.07 599
23/07/2017 7267 -1.25 273
20/07/2017 7359 -0.45 464
19/07/2017 7392 -0.96 213
18/07/2017 7464 -3.09 465
17/07/2017 7702 0 68
16/07/2017 7702 0.43 92
13/07/2017 7669 2.28 299
12/07/2017 7498 -1.39 182
11/07/2017 7604 -0.89 200
10/07/2017 7672 0.85 366
09/07/2017 7607 1.58 240
06/07/2017 7489 1.34 295
05/07/2017 7390 0.43 799
04/07/2017 7358 0.51 124
03/07/2017 7321 2.06 613
02/07/2017 7173 -3.45 760
29/06/2017 7429 -5.33 540
28/06/2017 7847 -2.42 457
27/06/2017 8042 -0.2 738