נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 48.9
שער פתיחה 66 34.97
שער ממוצע 57.45 17.48
מחזור יומי ממוצע (שנה) 11.05
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 4000
שווי שוק 5.11
הון רשום למסחר 10454445
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
16 -67.28 66 34.97
3 -93.87 70 43.15
80 63.6
90 84.05
100 104.5
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 2.52 הכנסות
נכסים שוטפים 2.52 רווח גולמי
נכסים בלתי שוטפים 0 רווח תפעולי
הון עצמי 2.42 רווח לפני מס
התחייבות שוטפות 0.1 רווח נקי
התחייבויות בלתי שוטפות 0 רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 48.9 0 0 0
10:14 66 34.97 0 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
איפקס הנפקות 90 4.6
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
22/08/2017 48.9 0 0
21/08/2017 48.9 0 0
20/08/2017 48.9 0 0
17/08/2017 48.9 0 0
16/08/2017 48.9 0 0
15/08/2017 48.9 0 0
14/08/2017 48.9 0 0
13/08/2017 48.9 0 0
10/08/2017 48.9 -0.2 0
09/08/2017 49 0 0
08/08/2017 49 0 0
07/08/2017 49 0 0
06/08/2017 49 -2 8
03/08/2017 50 0 0
02/08/2017 50 0 0
31/07/2017 50 0 2
30/07/2017 50 0 0
27/07/2017 50 -28.57 22
26/07/2017 70 0 0
25/07/2017 70 0 0
24/07/2017 70 0 0