נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 53.7
שער פתיחה 67 24.77
שער ממוצע 66.38 23.6
מחזור יומי ממוצע (שנה) 16.61
מחזור ע.נ. 4600
מספר עסקאות 3
תנועה מינימלית 3400
שווי שוק 6.95
הון רשום למסחר 10454445
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
51 -5.03 65 21.04
45 -16.2 66.3 23.46
36.3 -32.4 67 24.77
36.2 -32.59 67.9 26.44
36.1 -32.77 68 26.63
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 3.35 הכנסות 0.13
נכסים שוטפים 3.35 רווח גולמי 0.13
נכסים בלתי שוטפים 0 רווח תפעולי -0.19
הון עצמי 2.13 רווח לפני מס 1.07
התחייבות שוטפות 1.22 רווח נקי 1.25
התחייבויות בלתי שוטפות 0 רווח למניה 0.12
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 66.5 23.84 0 0
17:24 65 21.04 1200 0.78
10:15 67 24.77 3400 2.28
10:14 67 24.77 0 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
איפקס הנפקות 90 6.26
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
22/06/2017 66.5 23.84 3
21/06/2017 53.7 -0.92 1
20/06/2017 54.2 -4.24 2
19/06/2017 56.6 0 0
18/06/2017 56.6 0 0
15/06/2017 56.6 0 0
14/06/2017 56.6 -0.35 1
13/06/2017 56.8 0 0
12/06/2017 56.8 0 0
11/06/2017 56.8 -0.18 0
08/06/2017 56.9 -1.9 1
07/06/2017 58 0 0
06/06/2017 58 0 0
05/06/2017 58 0 0
04/06/2017 58 0 0
01/06/2017 58 0 0
29/05/2017 58 0 0
28/05/2017 58 0 0
25/05/2017 58 0 0