נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 1553
שער פתיחה 1553 0
שער ממוצע 1527 -1.67
מחזור יומי ממוצע (שנה) 55.75
מחזור ע.נ. 3202
מספר עסקאות 7
תנועה מינימלית 120
שווי שוק 117.15
הון רשום למסחר 7657122
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
1505 -3.09 1529 -1.55
1469 -5.41 1530 -1.48
1300 -16.29 1556 0.19
1000 -35.61 1557 0.26
1568 0.97
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 203.02 הכנסות 233.47
נכסים שוטפים 178.4 רווח גולמי 23.43
נכסים בלתי שוטפים 24.62 רווח תפעולי -7.02
הון עצמי 29.91 רווח לפני מס -4.59
התחייבות שוטפות 158.43 רווח נקי -2.8
התחייבויות בלתי שוטפות 14.68 רווח למניה -0.37
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
15:16 1530 -1.48 750 11.48
13:39 1557 0.26 30 0.47
13:39 1557 0.26 120 1.87
13:27 1505 -3.09 1070 16.1
13:27 1506 -3.03 1111 16.73
13:27 1507 -2.96 120 1.81
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
סגל אייל 60.42 70.23
מוטעי יורם 20.01 23.25
פסגות ק.גמל 8.82 10.26
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
20/11/2017 1553 2.1 13
19/11/2017 1521 -2.06 97
16/11/2017 1553 -1.58 84
15/11/2017 1578 -1.13 7
14/11/2017 1596 -1.05 14
13/11/2017 1613 1.32 5
12/11/2017 1592 0 122
09/11/2017 1592 -0.25 90
08/11/2017 1596 -2.5 61
07/11/2017 1637 -5.1 115
06/11/2017 1725 -3.47 68
05/11/2017 1787 -0.5 213
02/11/2017 1796 2.22 57
01/11/2017 1757 1.04 97
31/10/2017 1739 -0.86 25
30/10/2017 1754 -0.23 104
29/10/2017 1758 -1.12 29
26/10/2017 1778 0.97 19
25/10/2017 1761 0.06 34
24/10/2017 1760 0.11 23
23/10/2017 1758 -2.28 15
22/10/2017 1799 0 5