נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 1295
שער פתיחה 1295 0
שער ממוצע 1295 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 23.21
מחזור ע.נ. 618
מספר עסקאות 1
תנועה מינימלית 170
שווי שוק 99.16
הון רשום למסחר 7657122
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
1120 -13.51 1295 0
1111 -14.21 1320 1.93
1101 -14.98 1351 4.32
1100 -15.06 1412 9.03
1088 -15.98
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 155.97 הכנסות 69.05
נכסים שוטפים 131.42 רווח גולמי 9.22
נכסים בלתי שוטפים 24.54 רווח תפעולי -4.57
הון עצמי 30.37 רווח לפני מס -4.26
התחייבות שוטפות 110.34 רווח נקי -2.7
התחייבויות בלתי שוטפות 15.26 רווח למניה -0.36
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 1295 0 618 8
13:06 1295 0 618 8
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
סגל אייל 60.42 59.91
מוטעי יורם 20.01 19.84
פסגות ק.גמל 8.82 8.75
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
22/06/2017 1295 0 8
21/06/2017 1295 -0.38 19
20/06/2017 1300 -0.08 13
19/06/2017 1301 1.17 82
18/06/2017 1286 2.06 3
15/06/2017 1260 -0.08 13
14/06/2017 1261 0.56 3
13/06/2017 1254 2.12 159
12/06/2017 1228 0 0
11/06/2017 1228 0.82 6
08/06/2017 1218 1.92 5
07/06/2017 1195 -0.42 44
06/06/2017 1200 2.04 2
05/06/2017 1176 0 4
04/06/2017 1176 0 47
01/06/2017 1176 -2.65 9
29/05/2017 1208 -4.51 104
28/05/2017 1265 0 0
25/05/2017 1265 -1.17 30