נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 1437
שער פתיחה 1449 0.84
שער ממוצע 1449 0.84
מחזור יומי ממוצע (שנה) 64.12
מחזור ע.נ. 929
מספר עסקאות 3
תנועה מינימלית 170
שווי שוק 110.95
הון רשום למסחר 7657122
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
1415 -1.53 1484 3.27
1414 -1.6 1490 3.69
1410 -1.88 1518 5.64
1409 -1.95 1524 6.05
1402 -2.44 1525 6.12
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 172.44 הכנסות 579.2
נכסים שוטפים 151.37 רווח גולמי 67.71
נכסים בלתי שוטפים 21.07 רווח תפעולי 14.46
הון עצמי 45.48 רווח לפני מס 15.56
התחייבות שוטפות 124.46 רווח נקי 11.16
התחייבויות בלתי שוטפות 2.5 רווח למניה 1.46
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
10:52 1449 0.84 429 6.22
10:15 1449 0.84 500 7.24
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
סגל אייל 60.42 67.04
מוטעי יורם 20.01 22.2
פסגות ק.גמל 8.82 9.79
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
22/01/2018 1437 1.41 153
21/01/2018 1417 -2.07 16
18/01/2018 1447 0 15
17/01/2018 1447 0.98 6
16/01/2018 1433 -3.83 44
15/01/2018 1490 1.09 4
14/01/2018 1474 3.08 37
11/01/2018 1430 3.7 141
10/01/2018 1379 0.66 21
09/01/2018 1370 -1.51 64
08/01/2018 1391 3.34 59
07/01/2018 1346 7.25 24
04/01/2018 1255 -0.71 16
03/01/2018 1264 0.56 20
02/01/2018 1257 3.63 12
01/01/2018 1213 5.57 85
31/12/2017 1149 -0.26 37
28/12/2017 1152 -2.62 1554
27/12/2017 1183 -2.87 49
26/12/2017 1218 -3.56 46
25/12/2017 1263 -1.71 14
24/12/2017 1285 1.58 25