נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 1265
שער פתיחה 1265 0
שער ממוצע 1265 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 21.46
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 210
שווי שוק 96.4
הון רשום למסחר 7620596
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
1265 0 1350 6.72
1259 -0.47 1363 7.75
1250 -1.19 1420 12.25
1240 -1.98
1233 -2.53
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 29.75 תשואה על ההון העצמי 23.54
מכפיל הון 2.64 תשואה על הנכסים 7
מכפיל רווח נקי 11.23 יחס שוטף 1.4
מכפיל מכירות 0.14 שיעור רווח נקי 1.24
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 122.56 הכנסות 689.5
נכסים שוטפים 97.38 רווח גולמי 80.94
נכסים בלתי שוטפים 25.18 רווח תפעולי 15.26
הון עצמי 36.46 רווח לפני מס 14.13
התחייבות שוטפות 69.74 רווח נקי 8.58
התחייבויות בלתי שוטפות 16.36 רווח למניה 1.13
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
16:23 1265 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
סגל אייל 60.71 58.52
מוטעי יורם 20.1 19.38
פסגות ק.גמל 8.86 8.55
דרך החופש בת 0.25 0.25
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
28/05/2017 1265 0 0
25/05/2017 1265 -1.17 30
24/05/2017 1280 0 0
23/05/2017 1280 3.73 16
22/05/2017 1234 -0.08 38
21/05/2017 1235 2.15 19
18/05/2017 1209 -3.28 13
17/05/2017 1250 -0.16 9
16/05/2017 1252 1.46 147
15/05/2017 1234 3.52 109
14/05/2017 1192 10.27 47
11/05/2017 1081 5.36 85
10/05/2017 1026 5.21 45
09/05/2017 975.2 1.16 29
08/05/2017 964 0 7
07/05/2017 964 0 0
04/05/2017 964 0.31 2
03/05/2017 961 1.16 5
30/04/2017 950 -0.52 48