נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 9884
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 522.14
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 20
שווי שוק 1755.66
הון רשום למסחר 17762630
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 2452.64 הכנסות 176.75
נכסים שוטפים 361.59 רווח גולמי 126.46
נכסים בלתי שוטפים 2091.05 רווח תפעולי 103.64
הון עצמי 1486.15 רווח לפני מס 90.48
התחייבות שוטפות 264.44 רווח נקי 64.16
התחייבויות בלתי שוטפות 702.04 רווח למניה 3.61
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
טיסר שלמה 75.05 1317.56
אלטשלר שחם ק.גמ 8.79 154.3
ילין ק.גמל 5.2 91.36
אלטשלר שחם ק.נא 2.53 44.43
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/02/2018 9884 -0.28 82
18/02/2018 9912 1.18 33
15/02/2018 9796 1.59 65
14/02/2018 9643 0.13 124
13/02/2018 9630 0 8
12/02/2018 9630 1.7 853
11/02/2018 9469 -0.04 651
08/02/2018 9473 -2.62 214
07/02/2018 9728 0.48 88
06/02/2018 9682 -3.37 261
05/02/2018 10020 -0.1 218
04/02/2018 10030 -1.18 891
01/02/2018 10150 2.16 19068
31/01/2018 9935 -1.63 491
30/01/2018 10100 0.8 803
29/01/2018 10020 -0.4 360
28/01/2018 10060 -2.04 556
25/01/2018 10270 0.1 404
24/01/2018 10260 1.18 4612
23/01/2018 10140 -0.59 610
22/01/2018 10200 0.69 174
21/01/2018 10130 1.1 173