נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 9972
שער פתיחה 9972 0
שר ממוצע 10125.78 1.54
מחזור יומי ממוצע (שנה) 392.96
מחזור ע.נ. 1267
מספר עסקאות 42
תנועה מינימלית 21
שווי שוק 1813.56
הון רשום למסחר 17762630
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
10340 3.69 10390 4.19
10310 3.39 10400 4.29
10270 2.99 10420 4.49
10160 1.89 10450 4.79
10130 1.58 10470 4.99
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 60.07 תשואה על ההון העצמי 9.68
מכפיל הון 1.27 תשואה על הנכסים 5.81
מכפיל רווח נקי 13.09 יחס שוטף 1.48
מכפיל מכירות 5.53 שיעור רווח נקי 42.23
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 2383.63 הכנסות 328.15
נכסים שוטפים 322.19 רווח גולמי 207.18
נכסים בלתי שוטפים 2061.44 רווח תפעולי 175.85
הון עצמי 1431.82 רווח לפני מס 154.99
התחייבות שוטפות 218.03 רווח נקי 138.58
התחייבויות בלתי שוטפות 733.78 רווח למניה 7.8
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 10210 2.39 0 0
17:24 10380 4.09 231 23.98
17:13 10380 4.09 21 2.18
17:07 10440 4.69 5 0.52
17:06 10310 3.39 17 1.75
17:06 10310 3.39 4 0.41
17:06 10190 2.19 50 5.1
17:06 10190 2.19 71 7.23
17:02 10100 1.28 27 2.73
16:43 10210 2.39 21 2.14
16:40 10200 2.29 2 0.2
16:40 10200 2.29 48 4.9
16:33 10200 2.29 40 4.08
16:33 10190 2.19 21 2.14
16:31 10180 2.09 27 2.75
16:15 10080 1.08 4 0.4
16:15 10080 1.08 50 5.04
16:15 10080 1.08 61 6.15
16:15 10080 1.08 185 18.65
16:15 10070 0.98 74 7.45
16:15 10070 0.98 71 7.15
16:11 10070 0.98 34 3.42
15:37 10060 0.88 25 2.51
15:30 10070 0.98 24 2.42
14:55 10060 0.88 36 3.62
14:00 9904 -0.68 25 2.48
10:39 9856 -1.16 25 2.46
10:30 9965 -0.07 18 1.79
10:30 9965 -0.07 1 0.1
10:30 9972 0 21 2.09
10:30 9972 0 1 0.1
10:30 9981 0.09 27 2.69
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
טיסר שלמה 75.05 1361.01
אלטשלר שחם ק.גמ 7.1 128.76
ילין ק.גמל 5.22 94.72
אלטשלר שחם ק.נא 1.97 35.8
אלטשולר גידור 0.02 0.31
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
22/05/2017 10210 2.39 129
21/05/2017 9972 1.76 252
18/05/2017 9800 -0.97 636
17/05/2017 9896 -3.45 382
16/05/2017 10250 0.79 213
15/05/2017 10170 0.2 444
14/05/2017 10150 1.3 451
11/05/2017 10020 -0.4 107
10/05/2017 10060 0.79 233
09/05/2017 9981 0.32 317
08/05/2017 9949 -0.25 844
07/05/2017 9974 3.36 1677
04/05/2017 9650 1.6 600
03/05/2017 9498 -0.4 201
30/04/2017 9536 0.46 64
27/04/2017 9492 1.41 304
26/04/2017 9360 -1.78 77
25/04/2017 9530 2.31 61
24/04/2017 9315 -0.95 248
23/04/2017 9404 0.59 352