נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 1293
שער פתיחה 1293 0
שער ממוצע 1249.67 -3.35
מחזור יומי ממוצע (שנה) 22.97
מחזור ע.נ. 430
מספר עסקאות 4
תנועה מינימלית 150
שווי שוק 165.47
הון רשום למסחר 13248470
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
1237 -4.33 1260 -2.55
1233 -4.64 1280 -1.01
1204 -6.88 1293 0
1200 -7.19 1399 8.2
1125 -12.99 1401 8.35
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 26.73 תשואה על ההון העצמי 8.61
מכפיל הון 0.83 תשואה על הנכסים 2.3
מכפיל רווח נקי 9.62 יחס שוטף 1.36
מכפיל מכירות 1.19 שיעור רווח נקי 12.33
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 747.41 הכנסות 139.52
נכסים שוטפים 515.07 רווח גולמי 37.18
נכסים בלתי שוטפים 232.34 רווח תפעולי 28.7
הון עצמי 199.75 רווח לפני מס 20.52
התחייבות שוטפות 377.93 רווח נקי 17.2
התחייבויות בלתי שוטפות 169.73 רווח למניה 1.3
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 1249 -3.4 0 0
17:24 1260 -2.55 183 2.31
17:13 1240 -4.1 247 3.06
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
אביב מרדכי 33.18 54.9
אביב יעל 19 31.44
אביב אסף 10.34 17.11
אביב אורן 10.34 17.11
אביב איה 10.34 17.11
הלמן אלדב ק.גמל 5.98 9.9
להט טליה 0.6 0.99
ספרא צפנת 0.3 0.5
חובה גפן 0.3 0.5
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
22/05/2017 1249 -3.4 5
21/05/2017 1293 0.62 2
18/05/2017 1285 -5.51 10
17/05/2017 1360 -1.88 13
16/05/2017 1386 0 8
15/05/2017 1386 0.43 14
14/05/2017 1380 0.66 14
11/05/2017 1371 0 0
10/05/2017 1371 -0.65 21
09/05/2017 1380 -1.29 6
08/05/2017 1398 4.02 55
07/05/2017 1344 0 122
04/05/2017 1344 1.97 51
03/05/2017 1318 1.62 144
30/04/2017 1297 0.7 30
27/04/2017 1288 3.54 22
26/04/2017 1244 3.49 14
25/04/2017 1202 1.18 23
24/04/2017 1188 -2.7 70
23/04/2017 1221 0 0