נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 1230
שער פתיחה 1230 0
שער ממוצע 1202.2 -2.26
מחזור יומי ממוצע (שנה) 22.42
מחזור ע.נ. 446
מספר עסקאות 5
תנועה מינימלית 160
שווי שוק 159.38
הון רשום למסחר 13248470
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
1200 -2.44 1230 0
1188 -3.41 1245 1.22
1183 -3.82 1292 5.04
1158 -5.85 1395 13.41
1100 -10.57 1398 13.66
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 734.65 הכנסות 56.78
נכסים שוטפים 502.55 רווח גולמי 9.99
נכסים בלתי שוטפים 232.1 רווח תפעולי 8.06
הון עצמי 201.13 רווח לפני מס 6.79
התחייבות שוטפות 365.99 רווח נקי 5.13
התחייבויות בלתי שוטפות 167.53 רווח למניה 0.39
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 1203 -2.2 0 0
17:24 1200 -2.44 46 0.55
15:06 1200 -2.44 40 0.48
15:06 1203 -2.2 160 1.92
14:58 1205 -2.03 200 2.41
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
אביב מרדכי 33.18 52.88
אביב יעל 19 30.28
אביב אסף 10.34 16.48
אביב אורן 10.34 16.48
אביב איה 10.34 16.48
הלמן אלדב ק.גמל 5.98 9.53
להט טליה 0.6 0.96
ספרא צפנת 0.3 0.48
חובה גפן 0.3 0.48
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
22/06/2017 1203 -2.2 5
21/06/2017 1230 -1.13 9
20/06/2017 1244 0 0
19/06/2017 1244 3.41 9
18/06/2017 1203 0 0
15/06/2017 1203 0.75 4
14/06/2017 1194 0.25 119
13/06/2017 1191 0.68 4
12/06/2017 1183 -0.08 1
11/06/2017 1184 -0.5 11
08/06/2017 1190 -2.3 35
07/06/2017 1218 0 1
06/06/2017 1218 0 2
05/06/2017 1218 1 12
04/06/2017 1206 -0.25 1
01/06/2017 1209 -1.23 37
29/05/2017 1224 -0.41 12
28/05/2017 1229 0 0
25/05/2017 1229 -0.32 4
24/05/2017 1233 -1.6 3