נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 33.4
שער פתיחה 35 4.79
שער ממוצע 35.06 4.96
מחזור יומי ממוצע (שנה) 75.28
מחזור ע.נ. 142047
מספר עסקאות 44
תנועה מינימלית 1700
שווי שוק 2.35
הון רשום למסחר 6864497
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
33.4 0 35.8 7.19
33.1 -0.9 36 7.78
33 -1.2 36.5 9.28
31 -7.19 36.9 10.48
30.9 -7.49 38.5 15.27
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 8.61 הכנסות 2.04
נכסים שוטפים 0.42 רווח גולמי 1.15
נכסים בלתי שוטפים 8.2 רווח תפעולי -4.4
הון עצמי 1.47 רווח לפני מס -3.9
התחייבות שוטפות 4.22 רווח נקי -3.88
התחייבויות בלתי שוטפות 2.93 רווח למניה -0.65
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 34.2 2.4 0 0
17:24 35.8 7.19 3942 1.41
16:57 33.1 -0.9 4016 1.33
16:57 33.3 -0.3 3603 1.2
16:57 33.5 0.3 4000 1.34
16:57 34.4 2.99 381 0.13
14:49 34.4 2.99 3834 1.32
14:49 34.4 2.99 5079 1.75
14:49 34.5 3.29 1700 0.59
13:39 34.4 2.99 15270 5.25
13:39 34.6 3.59 1700 0.59
13:39 34.6 3.59 382 0.13
12:51 34.6 3.59 2918 1.01
11:48 34.4 2.99 1700 0.58
11:26 36.9 10.48 5405 1.99
11:26 36.9 10.48 2000 0.74
11:26 36.9 10.48 7289 2.69
11:12 36.6 9.58 2942 1.08
11:12 36.6 9.58 2000 0.73
11:12 36.6 9.58 5358 1.96
11:12 36.1 8.08 1700 0.61
11:09 36.6 9.58 421 0.15
11:09 35.9 7.49 18 0.01
11:09 35.3 5.69 2561 0.9
11:08 35.3 5.69 3139 1.11
11:06 35.3 5.69 16430 5.8
11:06 35.3 5.69 1700 0.6
11:05 35.3 5.69 1700 0.6
11:05 34 1.8 11352 3.86
11:03 34 1.8 6000 2.04
10:59 34 1.8 2000 0.68
10:32 35.9 7.49 1682 0.6
10:32 35.1 5.09 1700 0.6
10:32 34.6 3.59 5600 1.94
10:31 33.8 1.2 1525 0.52
10:16 35 4.79 175 0.06
10:15 35 4.79 6000 2.1
10:15 35 4.79 4825 1.69
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
פילסטיין אריק 7.98 0.19
ליטרלי מדיה 6.72 0.16
אונליין מדיה 6.96 0.16
שמלצר שלמה 3.23 0.08
שקולניק רפי 1.28 0.03
לחמן עמרי 0.29 0.01
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
22/06/2017 34.2 2.4 50
21/06/2017 33.4 -15.66 95
20/06/2017 39.6 -15.38 177
19/06/2017 46.8 -2.3 23
18/06/2017 47.9 -0.83 3
15/06/2017 48.3 -2.23 14
14/06/2017 49.4 -2.37 7
13/06/2017 50.6 2.64 3
12/06/2017 49.3 -6.45 31
11/06/2017 52.7 -1.31 4
08/06/2017 53.4 3.49 137
07/06/2017 51.6 -1.53 10
06/06/2017 52.4 6.29 47
05/06/2017 49.3 -13.05 272
04/06/2017 56.7 -49.6 1126
01/06/2017 112.5 -4.82 149
29/05/2017 118.2 0 0
28/05/2017 118.2 -1.09 6
25/05/2017 119.5 0 0