נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 53.5
שער פתיחה 51.9 -2.99
שער ממוצע 50.9 -4.86
מחזור יומי ממוצע (שנה) 114.84
מחזור ע.נ. 223999
מספר עסקאות 32
תנועה מינימלית 3000
שווי שוק 4.8
הון רשום למסחר 9053497
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
51.2 -4.3 52.7 -1.5
50.5 -5.61 52.8 -1.31
49.6 -7.29 53 -0.93
49.5 -7.48 53.3 -0.37
49 -8.41 53.4 -0.19
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 8.61 הכנסות 2.04
נכסים שוטפים 0.42 רווח גולמי 1.15
נכסים בלתי שוטפים 8.2 רווח תפעולי -4.4
הון עצמי 1.47 רווח לפני מס -3.9
התחייבות שוטפות 4.22 רווח נקי -3.88
התחייבויות בלתי שוטפות 2.93 רווח למניה -0.65
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
14:20 53 -0.93 1000 0.53
14:20 51.4 -3.93 3000 1.54
14:15 51.2 -4.3 3000 1.54
14:15 51.2 -4.3 3000 1.54
14:15 51.2 -4.3 3000 1.54
14:15 51.2 -4.3 5104 2.61
14:15 51.2 -4.3 67396 34.51
14:15 51.2 -4.3 12604 6.45
14:14 51.2 -4.3 67396 34.51
14:14 49.8 -6.92 18504 9.21
14:14 49.7 -7.1 4100 2.04
12:46 49.8 -6.92 3150 1.57
12:46 50.3 -5.98 3000 1.51
11:57 51.6 -3.55 574 0.3
11:56 51.6 -3.55 6300 3.25
11:56 51.4 -3.93 3126 1.61
11:56 51 -4.67 490 0.25
11:55 49.2 -8.04 1425 0.7
11:55 49.8 -6.92 3000 1.49
11:55 50 -6.54 20 0.01
11:55 50 -6.54 100 0.05
11:52 51 -4.67 3000 1.53
11:52 51 -4.67 10 0.01
10:15 51.6 -3.55 440 0.23
10:15 51.9 -2.99 11260 5.84
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
פילסטיין אריק 6.05 0.29
אונליין מדיה 5.28 0.25
ליטרלי מדיה 5.1 0.24
שמלצר שלמה 2.45 0.12
שקולניק רפי 0.97 0.05
לחמן עמרי 0.22 0.01
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
17/08/2017 53.5 0 0
16/08/2017 53.5 -1.65 9
15/08/2017 54.4 5.84 79
14/08/2017 51.4 3.01 4
13/08/2017 49.9 2.46 20
10/08/2017 48.7 -7.24 30
09/08/2017 52.5 -6.58 19
08/08/2017 56.2 3.12 19
07/08/2017 54.5 5.01 228
06/08/2017 51.9 -17.62 100
03/08/2017 63 2.27 17
02/08/2017 61.6 -9.01 97
31/07/2017 67.7 11.53 247
30/07/2017 60.7 -10.07 130
27/07/2017 67.5 -10.83 145
26/07/2017 75.7 -6.31 25
25/07/2017 80.8 -2.77 54
24/07/2017 83.1 -2.92 20
23/07/2017 85.6 0.71 79