נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 119.5
שער פתיחה 119.5 0
שער ממוצע 117.82 -1.41
מחזור יומי ממוצע (שנה) 75.16
מחזור ע.נ. 5487
מספר עסקאות 5
תנועה מינימלית 1500
שווי שוק 7.79
הון רשום למסחר 6594497
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
118.3 -1 119.5 0
117.1 -2.01 122.5 2.51
115.9 -3.01 123.7 3.51
113.2 -5.27 124.3 4.02
113.1 -5.36 131 9.62
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 17.01 תשואה על ההון העצמי -264.85
מכפיל הון 5.32 תשואה על הנכסים -45.05
מכפיל רווח נקי -2.01 יחס שוטף 0.1
מכפיל מכירות 3.82 שיעור רווח נקי -190.01
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 8.61 הכנסות 2.04
נכסים שוטפים 0.42 רווח גולמי 1.15
נכסים בלתי שוטפים 8.2 רווח תפעולי -4.4
הון עצמי 1.47 רווח לפני מס -3.9
התחייבות שוטפות 4.22 רווח נקי -3.88
התחייבויות בלתי שוטפות 2.93 רווח למניה -0.65
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
16:24 118.3 -1 2487 2.94
16:23 118.2 -1.09 0 0
10:55 119.5 0 1500 1.79
10:54 116 -2.93 600 0.7
10:54 117.1 -2.01 900 1.05
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
פילסטיין אריק 8.3 0.65
אונליין מדיה 7.25 0.56
ליטרלי מדיה 7 0.55
שמלצר שלמה 3.36 0.26
שקולניק רפי 1.34 0.1
לחמן עמרי 0.3 0.02
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
28/05/2017 118.2 -1.09 6
25/05/2017 119.5 0 0
24/05/2017 119.5 0 0
23/05/2017 119.5 0 0
22/05/2017 119.5 0 0
21/05/2017 119.5 0.42 1
18/05/2017 119 -1.33 6
17/05/2017 120.6 0 0
16/05/2017 120.6 -1.79 2
15/05/2017 122.8 0 0
14/05/2017 122.8 -2.69 6
11/05/2017 126.2 -1.71 4
10/05/2017 128.4 0 0
09/05/2017 128.4 -1.91 13
08/05/2017 130.9 0 1
07/05/2017 130.9 -1.13 5
04/05/2017 132.4 -0.08 0
03/05/2017 132.5 0 3
30/04/2017 132.5 0 3