נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 61.3
שער פתיחה 61.3 0
שער ממוצע 62.49 1.95
מחזור יומי ממוצע (שנה) 95.87
מחזור ע.נ. 87008
מספר עסקאות 20
תנועה מינימלית 3300
שווי שוק 5.64
הון רשום למסחר 9053497
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
62.3 1.63 59.5 -2.94
61.9 0.98 64 4.4
60 -2.12 64.6 5.38
59.5 -2.94 64.7 5.55
58.8 -4.08 64.8 5.71
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 5.03 הכנסות
נכסים שוטפים 0.16 רווח גולמי
נכסים בלתי שוטפים 4.88 רווח תפעולי
הון עצמי -1.72 רווח לפני מס
התחייבות שוטפות 6.76 רווח נקי
התחייבויות בלתי שוטפות 0 רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
16:11 62.3 1.63 2808 1.75
15:24 62.3 1.63 4000 2.49
14:50 65 6.04 8892 5.78
14:50 65 6.04 3300 2.14
14:50 65 6.04 2808 1.83
14:37 65 6.04 858 0.56
14:37 64 4.4 5111 3.27
14:37 62 1.14 4031 2.5
14:36 62 1.14 5969 3.7
14:36 61.9 0.98 5731 3.55
14:36 61.9 0.98 3300 2.04
14:24 61.9 0.98 10000 6.19
14:24 61.9 0.98 3300 2.04
14:24 61.9 0.98 3300 2.04
12:36 61.3 0 6700 4.11
12:36 61.3 0 3300 2.02
12:31 61.3 0 69 0.04
12:31 61.3 0 3300 2.02
12:31 61.3 0 8631 5.29
10:15 61.3 0 1600 0.98
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
פילסטיין אריק 5.49 0.31
אונליין מדיה 5.28 0.3
ליטרלי מדיה 4.99 0.28
שמלצר שלמה 2.45 0.14
שקולניק רפי 0.97 0.06
לחמן עמרי 0.77 0.04
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
20/11/2017 61.3 -5.84 31
19/11/2017 65.1 0 0
16/11/2017 65.1 -3.84 31
15/11/2017 67.7 0 1
14/11/2017 67.7 -0.29 9
13/11/2017 67.9 1.65 2
12/11/2017 66.8 -2.05 10
09/11/2017 68.2 0 0
08/11/2017 68.2 -0.29 10
07/11/2017 68.4 7.04 90
06/11/2017 63.9 2.9 37
05/11/2017 62.1 -3.72 50
02/11/2017 64.5 3.2 91
01/11/2017 62.5 2.8 67
31/10/2017 60.8 5.37 116
30/10/2017 57.7 3.78 83
29/10/2017 55.6 1.09 12
26/10/2017 55 -1.61 36
25/10/2017 55.9 2.57 47
24/10/2017 54.5 4.01 57
23/10/2017 52.4 -1.5 70
22/10/2017 53.2 0 0