נתני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 80.8
שער פתיחה
שער ממוצע 80.8 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 119.58
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 6200
שווי שוק 7.32
הון רשום למסחר 9053497
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
78.5 -2.85 82.1 1.61
78.4 -2.97 82.2 1.73
77.6 -3.96 82.8 2.48
76.8 -4.95 83.6 3.47
76 -5.94 84.4 4.46
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 8.61 הכנסות 2.04
נכסים שוטפים 0.42 רווח גולמי 1.15
נכסים בלתי שוטפים 8.2 רווח תפעולי -4.4
הון עצמי 1.47 רווח לפני מס -3.9
התחייבות שוטפות 4.22 רווח נקי -3.88
התחייבויות בלתי שוטפות 2.93 רווח למניה -0.65
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
פילסטיין אריק 6.05 0.44
אונליין מדיה 5.28 0.39
ליטרלי מדיה 5.1 0.37
שמלצר שלמה 2.45 0.18
שקולניק רפי 0.97 0.07
לחמן עמרי 0.22 0.02
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
25/07/2017 80.8 -2.77 54
24/07/2017 83.1 -2.92 20
23/07/2017 85.6 0.71 79
20/07/2017 85 4.81 154
19/07/2017 81.1 -1.1 117
18/07/2017 82 7.89 410
17/07/2017 76 -5.94 213
16/07/2017 80.8 -8.91 281
13/07/2017 88.7 -6.53 516
12/07/2017 94.9 27.9 2425
11/07/2017 74.2 -11.24 318
10/07/2017 83.6 -7.11 1708
09/07/2017 90 49.25 2882
06/07/2017 60.3 15.74 1009
05/07/2017 52.1 63.32 2185
04/07/2017 31.9 5.63 40
03/07/2017 30.2 -3.51 21
02/07/2017 31.3 -3.1 19
29/06/2017 32.3 -7.18 31
28/06/2017 34.8 -8.42 24
27/06/2017 38 -5 67