נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 14.4
שער פתיחה 14.4 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 47.48
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 12000
שווי שוק 266.67
הון רשום למסחר 1851863460
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
14.2 -1.39 14.4 0
14.1 -2.08 14.6 1.39
14 -2.78 14.7 2.08
13.9 -3.47 14.8 2.78
13.8 -4.17 14.9 3.47
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 6.01 הכנסות
נכסים שוטפים 0.23 רווח גולמי
נכסים בלתי שוטפים 5.78 רווח תפעולי
הון עצמי -136.42 רווח לפני מס
התחייבות שוטפות 0.28 רווח נקי
התחייבויות בלתי שוטפות 142.15 רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
אלביט הדמיה 89.16 237.75
דורון משה 0.22 0.58
הדסי רון 0.09 0.24
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
22/01/2018 14.4 0 21
21/01/2018 14.4 -2.04 28
18/01/2018 14.7 -1.34 51
17/01/2018 14.9 0.68 164
16/01/2018 14.8 3.5 76
15/01/2018 14.3 -2.05 19
14/01/2018 14.6 -4.58 74
11/01/2018 15.3 2 7
10/01/2018 15 0 0
09/01/2018 15 0.67 94
08/01/2018 14.9 -8.59 201
07/01/2018 16.3 -0.61 36
04/01/2018 16.4 -5.75 116
03/01/2018 17.4 0 0
02/01/2018 17.4 0 12
01/01/2018 17.4 1.16 17
31/12/2017 17.2 1.18 190
28/12/2017 17 -2.86 62
27/12/2017 17.5 -0.57 26
26/12/2017 17.6 0.57 60
25/12/2017 17.5 0 28
24/12/2017 17.5 -1.13 162