נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 14.5
שער פתיחה 14.5 0
שער ממוצע 14.5 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 39.56
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 14000
שווי שוק 268.52
הון רשום למסחר 1851863460
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
14 -3.45 14.4 -0.69
13.9 -4.14 14.5 0
13.6 -6.21 14.7 1.38
13 -10.34 14.8 2.07
12.5 -13.79 14.9 2.76
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן -570.21 תשואה על ההון העצמי 58.97
מכפיל הון -2.21 תשואה על הנכסים -336.23
מכפיל רווח נקי -3.74 יחס שוטף 0.53
מכפיל מכירות 0 שיעור רווח נקי 0
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 21.33 הכנסות 0
נכסים שוטפים 0.12 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 21.22 רווח תפעולי -2.13
הון עצמי -121.64 רווח לפני מס -71.72
התחייבות שוטפות 0.22 רווח נקי -71.72
התחייבויות בלתי שוטפות 142.75 רווח למניה -0.04
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 14.5 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
אלביט הדמיה 89.73 240.94
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
22/05/2017 14.5 0 0
21/05/2017 14.5 3.57 15
18/05/2017 14 -2.78 71
17/05/2017 14.4 -3.36 65
16/05/2017 14.9 -0.67 25
15/05/2017 15 1.35 8
14/05/2017 14.8 -1.33 138
11/05/2017 15 1.35 19
10/05/2017 14.8 -1.99 3
09/05/2017 15.1 2.03 107
08/05/2017 14.8 -0.67 35
07/05/2017 14.9 0 0
04/05/2017 14.9 1.36 104
03/05/2017 14.7 0 17
30/04/2017 14.7 2.08 50
27/04/2017 14.4 0.7 49
26/04/2017 14.3 -2.05 65
25/04/2017 14.6 0.69 8
24/04/2017 14.5 -3.97 55
23/04/2017 15.1 0.67 79