נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 207.9
שער פתיחה 219 5.34
שער ממוצע 216.67 4.22
מחזור יומי ממוצע (שנה) 1.11
מחזור ע.נ. 350
מספר עסקאות 2
תנועה מינימלית 960
שווי שוק 2.73
הון רשום למסחר 1289463
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
200 -3.8 219 5.34
186 -10.53 238 14.48
184 -11.5 240 15.44
170 -18.23 259 24.58
150 -27.85 457.3 119.96
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 24.93 תשואה על ההון העצמי -139.18
מכפיל הון 1.27 תשואה על הנכסים -34.7
מכפיל רווח נקי -0.91 יחס שוטף 0.86
מכפיל מכירות 28.48 שיעור רווח נקי -3115.63
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 8.62 הכנסות 0.1
נכסים שוטפים 5.54 רווח גולמי -1.22
נכסים בלתי שוטפים 3.08 רווח תפעולי -5.77
הון עצמי 2.15 רווח לפני מס -6.11
התחייבות שוטפות 6.47 רווח נקי -2.99
התחייבויות בלתי שוטפות 0 רווח למניה -2.35
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 212 1.97 0 0
10:15 219 5.34 350 0.77
10:14 219 5.34 0 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
דהוקי שלמה-נציג 18.84 0.52
קרמין אברהם 15.1 0.41
קרני יאיר 13.83 0.38
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
22/05/2017 212 1.97 1
21/05/2017 207.9 0 0
18/05/2017 207.9 0 0
17/05/2017 207.9 0 0
16/05/2017 207.9 0 0
15/05/2017 207.9 0 0
14/05/2017 207.9 0 0
11/05/2017 207.9 0 0
10/05/2017 207.9 0 0
09/05/2017 207.9 0 0
08/05/2017 207.9 0 0
07/05/2017 207.9 0 0
04/05/2017 207.9 0 0
03/05/2017 207.9 0 0
30/04/2017 207.9 0 0
27/04/2017 207.9 0 0
26/04/2017 207.9 0 0
25/04/2017 207.9 0 0
24/04/2017 207.9 0.05 0