נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 168.8
שער פתיחה 168.8 0
שער ממוצע 168.8 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 1.08
מחזור ע.נ. 795
מספר עסקאות 2
תנועה מינימלית 980
שווי שוק 2.18
הון רשום למסחר 1289463
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
169 0.12 184 9
160 -5.21 185 9.6
151 -10.55 266 57.58
150.1 -11.08 280 65.88
150 -11.14 450 166.59
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 8.62 הכנסות 0.1
נכסים שוטפים 5.54 רווח גולמי -1.22
נכסים בלתי שוטפים 3.08 רווח תפעולי -5.77
הון עצמי 2.15 רווח לפני מס -6.11
התחייבות שוטפות 6.47 רווח נקי -2.99
התחייבויות בלתי שוטפות 0 רווח למניה -2.35
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 168.8 0 795 1.34
17:24 168.8 0 795 1.34
10:35 168.8 0 750 1.27
10:14 168.8 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
דהוקי שלמה-נציג 18.84 0.41
קרמין אברהם 15.1 0.33
קרני יאיר 13.83 0.3
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
22/06/2017 168.8 0 1
21/06/2017 168.8 0 0
20/06/2017 168.8 -0.71 3
19/06/2017 170 -7.81 2
18/06/2017 184.4 -5.73 1
15/06/2017 195.6 0 0
14/06/2017 195.6 -1.01 0
13/06/2017 197.6 -0.9 5
12/06/2017 199.4 0 0
11/06/2017 199.4 0 0
08/06/2017 199.4 0 1
07/06/2017 199.4 0 1
06/06/2017 199.4 -2.21 4
05/06/2017 203.9 0.25 1
04/06/2017 203.4 -1.55 1
01/06/2017 206.6 0.78 0
29/05/2017 205 0 0
28/05/2017 205 0.05 1
25/05/2017 204.9 0 1
24/05/2017 204.9 0 7