נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 60.5
שער פתיחה 60.5 0
שער ממוצע 60.5 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 602.56
מחזור ע.נ. 336185
מספר עסקאות 52
תנועה מינימלית 3200
שווי שוק 478.66
הון רשום למסחר 793798194
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
60.2 -0.5 60.4 -0.17
60.1 -0.66 60.5 0
60 -0.83 60.6 0.17
59.9 -0.99 61.4 1.49
59.8 -1.16 61.5 1.65
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן -254.25 תשואה על ההון העצמי 217.93
מכפיל הון -65.01 תשואה על הנכסים -554.07
מכפיל רווח נקי -29.83 יחס שוטף 0.2
מכפיל מכירות 0 שיעור רווח נקי 0
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 2.9 הכנסות 0
נכסים שוטפים 2.08 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 0.82 רווח תפעולי -15.96
הון עצמי -7.36 רווח לפני מס -16.05
התחייבות שוטפות 10.26 רווח נקי -16.05
התחייבויות בלתי שוטפות 0 רווח למניה -0.07
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 60.3 -0.33 0 0
17:24 60.2 -0.5 27393 16.49
17:10 60.3 -0.33 5000 3.01
17:10 60.3 -0.33 141 0.09
17:10 60.3 -0.33 3059 1.84
17:10 60.3 -0.33 4032 2.43
17:05 60.3 -0.33 1420 0.86
17:05 60.3 -0.33 5083 3.07
16:57 60.3 -0.33 5000 3.01
16:56 60.3 -0.33 5000 3.01
15:38 60.3 -0.33 494 0.3
15:32 60.3 -0.33 6394 3.86
15:32 60.3 -0.33 17112 10.32
15:32 60.4 -0.17 6000 3.62
14:59 60.4 -0.17 4966 3
14:59 60.4 -0.17 14901 9
14:26 60.3 -0.33 11551 6.97
14:25 60.3 -0.33 8150 4.91
14:25 60.3 -0.33 7463 4.5
14:20 60.3 -0.33 7462 4.5
11:52 60.3 -0.33 7746 4.67
11:52 60.3 -0.33 79354 47.85
11:52 60.4 -0.17 7402 4.47
11:52 60.4 -0.17 5000 3.02
11:47 60.3 -0.33 3564 2.15
11:45 60.3 -0.33 4771 2.88
11:45 60.3 -0.33 3200 1.93
11:45 60.4 -0.17 8365 5.05
11:42 60.5 0 5517 3.34
11:28 60.5 0 11012 6.66
10:37 60.5 0 4725 2.86
10:32 60.5 0 7110 4.3
10:32 60.5 0 8000 4.84
09:58 60.6 0.17 2653 1.61
09:58 60.9 0.66 5931 3.61
09:51 61.4 1.49 299 0.18
09:51 61.3 1.32 3305 2.03
09:51 61 0.83 2848 1.74
09:50 61 0.83 3152 1.92
09:50 60.9 0.66 3305 2.01
09:50 60.9 0.66 1797 1.09
09:49 60.9 0.66 1203 0.73
09:49 60.8 0.5 3000 1.82
09:49 60.7 0.33 3305 2.01
09:49 60.7 0.33 3000 1.82
09:49 60.6 0.17 3000 1.82
09:49 60.5 0 3000 1.82
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
מרצקי שי 45.13 216
רויך יוסף 10.04 48.04
קסיאנידו קסיאני 5.05 24.16
שפירא גיל 0.82 3.91
מרצקי איתי 0.66 3.18
רויך ישראל 0.44 2.11
בן ארי רחל 0.4 1.9
י.רויך יועצים 0.11 0.53
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
22/05/2017 60.3 -0.33 203
21/05/2017 60.5 1.17 193
18/05/2017 59.8 -2.13 369
17/05/2017 61.1 0.99 278
16/05/2017 60.5 0 126
15/05/2017 60.5 0.17 134
14/05/2017 60.4 -1.15 163
11/05/2017 61.1 -0.65 122
10/05/2017 61.5 -1.6 197
09/05/2017 62.5 -1.73 190
08/05/2017 63.6 0 292
07/05/2017 63.6 4.43 357
04/05/2017 60.9 -1.14 802
03/05/2017 61.6 -2.84 385
30/04/2017 63.4 1.12 466
27/04/2017 62.7 4.67 824
26/04/2017 59.9 -0.17 248
25/04/2017 60 -1.96 587
24/04/2017 61.2 0.99 159