נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 58.2
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 557.51
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 3200
שווי שוק 470.84
הון רשום למסחר 808994956
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 4.47 הכנסות 0
נכסים שוטפים 3.58 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 0.9 רווח תפעולי -16.45
הון עצמי -6.54 רווח לפני מס -16.5
התחייבות שוטפות 11.02 רווח נקי -16.5
התחייבויות בלתי שוטפות 0 רווח למניה -0.06
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
מרצקי שי 44.28 208.48
רויך יוסף 9.85 46.37
קסיאנידו קסיאני 4.95 23.32
שפירא גיל 0.8 3.77
מרצקי איתי 0.65 3.07
רויך ישראל 0.43 2.04
י.רויך יועצים 0.11 0.51
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/02/2018 58.2 1.75 173
18/02/2018 57.2 -0.17 226
15/02/2018 57.3 -0.35 327
14/02/2018 57.5 -1.2 230
13/02/2018 58.2 -0.17 77
12/02/2018 58.3 -0.68 332
11/02/2018 58.7 0 307
08/02/2018 58.7 -1.34 130
07/02/2018 59.5 0.34 259
06/02/2018 59.3 -1.17 918
05/02/2018 60 -1.15 545
04/02/2018 60.7 -3.8 626
01/02/2018 63.1 -0.16 1076
31/01/2018 63.2 0.32 463
30/01/2018 63 -0.47 627
29/01/2018 63.3 -0.63 675
28/01/2018 63.7 0.16 347
25/01/2018 63.6 1.76 528
24/01/2018 62.5 0.64 1037
23/01/2018 62.1 0.16 543
22/01/2018 62 -2.52 520
21/01/2018 63.6 -1.7 599