נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 99.1
שער פתיחה 101.3 2.22
שער ממוצע 100.48 1.39
מחזור יומי ממוצע (שנה) 118.3
מחזור ע.נ. 70761
מספר עסקאות 17
תנועה מינימלית 2200
שווי שוק 136.82
הון רשום למסחר 136276657
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
97.4 -1.72 99.8 0.71
97.2 -1.92 100 0.91
97.1 -2.02 100.3 1.21
96.6 -2.52 100.5 1.41
96.1 -3.03 100.9 1.82
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 71.27 תשואה על ההון העצמי -2.7
מכפיל הון 1.33 תשואה על הנכסים -1.93
מכפיל רווח נקי -49.04 יחס שוטף 0.72
מכפיל מכירות 0 שיעור רווח נקי 0
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 144.84 הכנסות 0
נכסים שוטפים 29.55 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 115.29 רווח תפעולי -5.02
הון עצמי 103.23 רווח לפני מס -3.15
התחייבות שוטפות 41.11 רווח נקי -2.79
התחייבויות בלתי שוטפות 0.5 רווח למניה -0.04
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
16:24 99.8 0.71 25460 25.41
16:23 100.4 1.31 0 0
14:59 100.5 1.41 2500 2.51
14:44 100 0.91 4000 4
14:34 100.9 1.82 5000 5.05
14:34 100.9 1.82 1999 2.02
14:34 100.9 1.82 8000 8.07
14:31 100.9 1.82 14000 14.13
14:31 100.8 1.72 5801 5.85
14:31 99.7 0.61 4000 3.99
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
גורסד יעקב מנחם 52.12 71.32
יוניון אירופה 8.37 11.45
ויינשטיין שרה 0.11 0.15
גורסד יהודה 0.08 0.11
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
28/05/2017 100.4 1.31 71
25/05/2017 99.1 -1.39 178
24/05/2017 100.5 1.01 545
23/05/2017 99.5 0.61 133
22/05/2017 98.9 1.33 248
21/05/2017 97.6 0.51 62
18/05/2017 97.1 -0.41 15
17/05/2017 97.5 -1.42 177
16/05/2017 98.9 -0.3 92
15/05/2017 99.2 1.12 74
14/05/2017 98.1 0.93 19
11/05/2017 97.2 0.1 105
10/05/2017 97.1 0.52 141
09/05/2017 96.6 6.98 961
08/05/2017 90.3 -0.66 231
07/05/2017 90.9 0.55 189
04/05/2017 90.4 -0.33 95
03/05/2017 90.7 1.34 499
30/04/2017 89.5 0.34 112