נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 38.2
שער פתיחה 38.2 0
שער ממוצע 37.34 -2.24
מחזור יומי ממוצע (שנה) 6.26
מחזור ע.נ. 21510
מספר עסקאות 6
תנועה מינימלית 5200
שווי שוק 7.58
הון רשום למסחר 20169384
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
39.3 2.88 39.6 3.66
38.6 1.05 39.7 3.93
38.2 0 40 4.71
38 -0.52 40.1 4.97
37.8 -1.05 40.5 6.02
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 96.67 תשואה על ההון העצמי -28.22
מכפיל הון 1.11 תשואה על הנכסים -27.28
מכפיל רווח נקי -3.94 יחס שוטף 11.62
מכפיל מכירות 0 שיעור רווח נקי 0
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 7.05 הכנסות 0
נכסים שוטפים 2.73 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 4.32 רווח תפעולי -1.35
הון עצמי 6.82 רווח לפני מס -1.92
התחייבות שוטפות 0.24 רווח נקי -1.92
התחייבויות בלתי שוטפות 0 רווח למניה -0.1
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 37.6 -1.57 0 0
17:24 39.3 2.88 5000 1.97
15:30 36.3 -4.97 1510 0.55
15:30 36.7 -3.93 4000 1.47
15:19 36.9 -3.4 2850 1.05
15:19 37.1 -2.88 2800 1.04
15:19 37.5 -1.83 5350 2.01
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
גולדשטיין דב 28.42 2.16
פנמד אינק ז 18.07 1.37
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
25/05/2017 37.6 -1.57 8
24/05/2017 38.2 0 0
23/05/2017 38.2 -1.8 6
22/05/2017 38.9 0.78 2
21/05/2017 38.6 0 0
18/05/2017 38.6 0 0
17/05/2017 38.6 0 0
16/05/2017 38.6 0 0
15/05/2017 38.6 0 0
14/05/2017 38.6 0 0
11/05/2017 38.6 0 0
10/05/2017 38.6 0 0
09/05/2017 38.6 0 0
08/05/2017 38.6 0 1
07/05/2017 38.6 0 0
04/05/2017 38.6 0 0
03/05/2017 38.6 0 0
30/04/2017 38.6 0 0
27/04/2017 38.6 0 0