נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 34.3
שער פתיחה
שער ממוצע 34.93 1.85
מחזור יומי ממוצע (שנה) 391.36
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 5300
שווי שוק 48.42
הון רשום למסחר 138336328
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
35.1 2.33 34.7 1.17
35 2.04 35 2.04
34.3 0 35.1 2.33
33.7 -1.75 35.4 3.21
33.5 -2.33 35.5 3.5
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 14.43 הכנסות 0.25
נכסים שוטפים 8.4 רווח גולמי 0.25
נכסים בלתי שוטפים 6.02 רווח תפעולי -5.13
הון עצמי 7.34 רווח לפני מס -5.19
התחייבות שוטפות 4.74 רווח נקי -5.19
התחייבויות בלתי שוטפות 2.35 רווח למניה -0.04
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
דש איפקס ק.גמל 15.49 7.5
דוקור לוי ב.ו ז 6.38 3.09
שגיא עמי 5.09 2.47
טל יחיאל 1.09 0.53
גולדין עדי 0.09 0.04
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
25/07/2017 34.3 1.18 33
24/07/2017 33.9 4.63 112
23/07/2017 32.4 0 24
20/07/2017 32.4 -2.41 61
19/07/2017 33.2 -2.92 92
18/07/2017 34.2 -0.58 48
17/07/2017 34.4 1.47 318
16/07/2017 33.9 1.19 11
13/07/2017 33.5 -1.18 102
12/07/2017 33.9 -0.88 77
11/07/2017 34.2 0 56
10/07/2017 34.2 -3.93 310
09/07/2017 35.6 -2.47 139
06/07/2017 36.5 -0.27 216
05/07/2017 36.6 -1.08 97
04/07/2017 37 -1.07 86
03/07/2017 37.4 -1.84 44
02/07/2017 38.1 1.33 22
29/06/2017 37.6 1.08 89
28/06/2017 37.2 -2.62 103
27/06/2017 38.2 -2.3 140