נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 10810
שער פתיחה
שער ממוצע 10810 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 86.14
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 18
שווי שוק 370.96
הון רשום למסחר 3431621
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 777.08 הכנסות 659.88
נכסים שוטפים 511.92 רווח גולמי 114.42
נכסים בלתי שוטפים 265.16 רווח תפעולי 42.49
הון עצמי 272.27 רווח לפני מס 39.19
התחייבות שוטפות 378.73 רווח נקי 17.81
התחייבויות בלתי שוטפות 126.08 רווח למניה 5.19
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
אייל עדי 76.84 285.03
ילין ק.גמל 7.8 28.94
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
22/11/2017 10810 0.56 7
21/11/2017 10750 -0.28 29
20/11/2017 10780 0.47 157
19/11/2017 10730 0.28 5
16/11/2017 10700 0.28 19
15/11/2017 10670 -0.19 3
14/11/2017 10690 0.09 6
13/11/2017 10680 0.09 18
12/11/2017 10670 -0.37 3
09/11/2017 10710 -0.19 11
08/11/2017 10730 -0.65 58
07/11/2017 10800 -0.55 180
06/11/2017 10860 0.84 21
05/11/2017 10770 0.19 5
02/11/2017 10750 -2.8 249
01/11/2017 11060 -1.07 124
31/10/2017 11180 0.9 12
30/10/2017 11080 1.56 26
29/10/2017 10910 0.09 233
26/10/2017 10900 -0.37 8
25/10/2017 10940 -0.18 29
24/10/2017 10960 -0.81 4