נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 1979
שער פתיחה 1979 0
שער ממוצע 1976.17 -0.14
מחזור יומי ממוצע (שנה) 221.9
מחזור ע.נ. 15024
מספר עסקאות 37
תנועה מינימלית 100
שווי שוק 466.24
הון רשום למסחר 23691264
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
1961 -0.91 1978 -0.05
1960 -0.96 1990 0.56
1950 -1.47 1997 0.91
1921 -2.93 2002 1.16
1910 -3.49 2049 3.54
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 60.08 תשואה על ההון העצמי 15.71
מכפיל הון 1.75 תשואה על הנכסים 9.44
מכפיל רווח נקי 11.12 יחס שוטף 2.2
מכפיל מכירות 0.62 שיעור רווח נקי 5.55
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 444.33 הכנסות 755.66
נכסים שוטפים 325.15 רווח גולמי 138.91
נכסים בלתי שוטפים 119.18 רווח תפעולי 61.11
הון עצמי 266.93 רווח לפני מס 59.27
התחייבות שוטפות 147.49 רווח נקי 41.94
התחייבויות בלתי שוטפות 29.91 רווח למניה 1.95
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 1968 -0.56 0 0
17:24 1978 -0.05 887 17.54
16:50 1966 -0.66 13 0.26
16:46 1966 -0.66 1265 24.87
16:46 1966 -0.66 235 4.62
15:46 1966 -0.66 375 7.37
15:46 1966 -0.66 100 1.97
15:46 1966 -0.66 100 1.97
15:46 1966 -0.66 100 1.97
15:46 1966 -0.66 100 1.97
15:46 1966 -0.66 100 1.97
15:46 1967 -0.61 1903 37.43
15:46 1967 -0.61 297 5.84
14:49 1965 -0.71 132 2.59
14:49 1966 -0.66 312 6.13
14:49 1979 0 62 1.23
14:42 1980 0.05 4 0.08
14:32 1980 0.05 220 4.36
13:25 1979 0 1069 21.16
13:24 1979 0 3922 77.62
13:24 1980 0.05 578 11.44
12:46 1990 0.56 976 19.42
12:46 1990 0.56 124 2.47
12:38 1990 0.56 686 13.65
12:38 1990 0.56 102 2.03
12:37 1990 0.56 998 19.86
12:37 1990 0.56 102 2.03
12:37 1990 0.56 112 2.23
09:57 1997 0.91 150 3
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
קבוץ כפר עזה 57.83 269.62
הפניקס-משתתפות 7.95 37.09
ילין ק.גמל 6.24 29.08
ילין ק.נאמ 2.79 13.03
בלינקוב רם 1.27 5.92
הפניקס 0.37 1.74
אקסלנס ת.סל 0.22 1.05
זלצמן אבי 0.14 0.65
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
22/05/2017 1968 -0.56 297
21/05/2017 1979 -0.05 40
18/05/2017 1980 -0.35 563
17/05/2017 1987 -0.55 209
16/05/2017 1998 0.1 164
15/05/2017 1996 -0.6 607
14/05/2017 2008 0.4 100
11/05/2017 2000 -0.6 305
10/05/2017 2012 0 142
09/05/2017 2012 1.56 474
08/05/2017 1981 -0.5 678
07/05/2017 1991 3 65
04/05/2017 1933 0.62 473
03/05/2017 1921 -2.39 73
30/04/2017 1968 -0.05 84
27/04/2017 1969 -0.56 141
26/04/2017 1980 1.02 79
25/04/2017 1960 2.4 81
24/04/2017 1914 3.07 120
23/04/2017 1857 -0.11 55