נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 6737
שער פתיחה 6732 -0.07
שער ממוצע 6650.11 -1.29
מחזור יומי ממוצע (שנה) 674.6
מחזור ע.נ. 982
מספר עסקאות 9
תנועה מינימלית 30
שווי שוק 648.71
הון רשום למסחר 9799183
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
6632 -1.56 6798 0.91
6631 -1.57 6799 0.92
6627 -1.63 6828 1.35
6625 -1.66 6899 2.4
6610 -1.89 6900 2.42
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 553.48 הכנסות 88.53
נכסים שוטפים 421.02 רווח גולמי 36.16
נכסים בלתי שוטפים 132.46 רווח תפעולי 3.73
הון עצמי 408.7 רווח לפני מס 2.36
התחייבות שוטפות 141.33 רווח נקי 17.38
התחייבויות בלתי שוטפות 3.45 רווח למניה 1.77
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
12:54 6620 -1.74 41 2.71
12:54 6620 -1.74 449 29.72
12:50 6620 -1.74 212 14.03
12:50 6621 -1.72 84 5.56
12:21 6680 -0.85 38 2.54
12:06 6620 -1.74 60 3.97
12:06 6620 -1.74 55 3.64
10:13 6718 -0.28 41 2.75
09:45 6732 -0.07 2 0.13
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
מעברות אגש"ח 58.92 382.21
הראל ק.גמל 9 58.35
כלל ביטוח-ק.גמל 4.3 27.91
פסגות ק.גמל 3.33 21.58
כלל ביטוח-משתתפ 2.67 17.33
פסגות ק.נאמ 1.79 11.6
כלל החז ביטוח 1.56 10.11
הראל השקעות 0.66 4.29
פסגות תעודות סל 0.45 2.91
הראל ת.סל 0.28 1.79
הראל ק.נאמ 0.02 0.13
קבוץ מעברות 0.01 0.07
פסגות משתתפות 0.01 0.06
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
17/08/2017 6737 -0.66 245
16/08/2017 6782 0.58 132
15/08/2017 6743 0.01 211
14/08/2017 6742 1.37 158
13/08/2017 6651 -0.49 113
10/08/2017 6684 -0.76 195
09/08/2017 6735 1.11 98
08/08/2017 6661 -0.95 187
07/08/2017 6725 -0.19 123
06/08/2017 6738 -0.58 79
03/08/2017 6777 1.15 590
02/08/2017 6700 0.6 209
31/07/2017 6660 0.71 202
30/07/2017 6613 1.74 121
27/07/2017 6500 1.01 147
26/07/2017 6435 -0.48 243
25/07/2017 6466 -0.9 204
24/07/2017 6525 -0.31 1039
23/07/2017 6545 -1.4 244