נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 6969
שער פתיחה 6969 0
שער ממוצע 7060.95 1.32
מחזור יומי ממוצע (שנה) 613.78
מחזור ע.נ. 2244
מספר עסקאות 27
תנועה מינימלית 28
שווי שוק 695.25
הון רשום למסחר 9799183
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
7089 1.72 7098 1.85
6551 -6 7100 1.88
90 -98.71 7145 2.53
7241 3.9
7260 4.18
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 75.25 תשואה על ההון העצמי 8.94
מכפיל הון 1.74 תשואה על הנכסים 6.73
מכפיל רווח נקי 19.5 יחס שוטף 3.31
מכפיל מכירות 2.04 שיעור רווח נקי 10.44
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 530.16 הכנסות 341.38
נכסים שוטפים 350.42 רווח גולמי 141.64
נכסים בלתי שוטפים 179.74 רווח תפעולי 18.13
הון עצמי 398.94 רווח לפני מס 50.11
התחייבות שוטפות 105.83 רווח נקי 35.66
התחייבויות בלתי שוטפות 25.39 רווח למניה 3.64
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 7095 1.81 0 0
17:24 7098 1.85 339 24.06
17:12 7045 1.09 46 3.24
17:10 7099 1.87 327 23.21
17:10 7099 1.87 85 6.03
17:10 7089 1.72 28 1.98
16:49 7100 1.88 106 7.53
16:48 7100 1.88 109 7.74
16:18 7100 1.88 4 0.28
16:18 7079 1.58 28 1.98
16:18 7074 1.51 100 7.07
11:13 7100 1.88 113 8.02
11:13 7100 1.88 186 13.21
11:13 7099 1.87 201 14.27
10:32 7100 1.88 64 4.54
10:02 6989 0.29 71 4.96
10:02 6988 0.27 52 3.63
09:46 6989 0.29 5 0.35
09:45 6989 0.29 195 13.63
09:45 6988 0.27 70 4.89
09:45 6960 -0.13 115 8
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
מעברות אגש"ח 58.92 409.63
הראל ק.גמל 6.75 46.92
כלל ביטוח-ק.גמל 4.92 34.17
כלל ביטוח-משתתפ 3.87 26.93
פסגות ק.גמל 3.33 23.13
כלל החז ביטוח 1.75 12.19
פסגות ק.נאמ 1.49 10.34
הראל השקעות 0.7 4.87
פסגות תעודות סל 0.54 3.76
הראל ת.סל 0.35 2.45
אפסילון ק.נאמ 0.03 0.24
הראל ק.נאמ 0.02 0.14
קבוץ מעברות 0.01 0.07
פסגות משתתפות 0.01 0.07
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
22/05/2017 7095 1.81 159
21/05/2017 6969 -0.54 29
18/05/2017 7007 -0.44 180
17/05/2017 7038 -0.72 346
16/05/2017 7089 0.07 615
15/05/2017 7084 0.71 309
14/05/2017 7118 0.01 257
11/05/2017 7117 0.64 1477
10/05/2017 7072 -0.42 306
09/05/2017 7102 0.03 870
08/05/2017 7100 0.21 304
07/05/2017 7085 -0.17 324
04/05/2017 7097 -1.22 735
03/05/2017 7185 1.64 2454
30/04/2017 7069 1.12 841
27/04/2017 6991 0.14 468
26/04/2017 6981 1.09 111
25/04/2017 6906 2.11 388
24/04/2017 6763 0.04 224