נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 1593
שער פתיחה 1593 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 32.71
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 130
שווי שוק 175.23
הון רשום למסחר 10999781
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
1585 -0.5 1624 1.95
1562 -1.95 1625 2.01
1561 -2.01 1634 2.57
1560 -2.07 1635 2.64
1559 -2.13 1650 3.58
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 323.55 הכנסות 287.22
נכסים שוטפים 260.48 רווח גולמי 81.38
נכסים בלתי שוטפים 63.07 רווח תפעולי 25.14
הון עצמי 92.28 רווח לפני מס 19.48
התחייבות שוטפות 130.37 רווח נקי 14.38
התחייבויות בלתי שוטפות 100.9 רווח למניה 1.31
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
בירמן בנימין 20.56 36.02
בירמן גיל 17.75 31.1
בירמן ליאור 16.3 28.57
בירמן מרדכי 15.07 26.41
ריהוט ומזון 9.98 17.48
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
17/08/2017 1593 0.5 14
16/08/2017 1585 -0.31 8
15/08/2017 1590 -0.5 16
14/08/2017 1598 0.38 10
13/08/2017 1592 -0.13 22
10/08/2017 1594 0.44 11
09/08/2017 1587 -1.06 9
08/08/2017 1604 -4.35 18
07/08/2017 1677 0.48 76
06/08/2017 1669 1.83 5
03/08/2017 1639 1.36 28
02/08/2017 1617 1.44 25
31/07/2017 1594 1.21 5
30/07/2017 1575 -2.36 71
27/07/2017 1613 0.37 5
26/07/2017 1607 -2.84 27
25/07/2017 1654 0.61 5
24/07/2017 1644 0.61 28
23/07/2017 1634 -1.92 24