נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 360
שער פתיחה 360 0
שער ממוצע 360 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 6.69
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 530
שווי שוק 54.08
הון רשום למסחר 15021402
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
358 -0.56 405 12.5
357 -0.83 408 13.33
356 -1.11 412 14.44
355.9 -1.14 414 15
335 -6.94 415 15.28
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 22.88 תשואה על ההון העצמי 6.07
מכפיל הון 0.37 תשואה על הנכסים 1.39
מכפיל רווח נקי 6.02 יחס שוטף 1.26
מכפיל מכירות 0.15 שיעור רווח נקי 2.45
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 646.12 הכנסות 366.2
נכסים שוטפים 624.56 רווח גולמי 34.99
נכסים בלתי שוטפים 21.56 רווח תפעולי 16.6
הון עצמי 147.84 רווח לפני מס 12.34
התחייבות שוטפות 495.43 רווח נקי 8.98
התחייבויות בלתי שוטפות 2.85 רווח למניה 0.6
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 360 0
10:14 360 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
פרץ אברהם ז"ל 45.01 24.34
פרץ עמרם 37.94 20.52
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
22/05/2017 360 0 0
21/05/2017 360 0 0
18/05/2017 360 0 0
17/05/2017 360 -5.93 19
16/05/2017 382.7 0 0
15/05/2017 382.7 0 0
14/05/2017 382.7 0 0
11/05/2017 382.7 0 0
10/05/2017 382.7 0 0
09/05/2017 382.7 0 0
08/05/2017 382.7 0 0
07/05/2017 382.7 1.32 0
04/05/2017 377.7 0 0
03/05/2017 377.7 0 0
30/04/2017 377.7 0 0
27/04/2017 377.7 0 0
26/04/2017 377.7 0 0
25/04/2017 377.7 0 0
24/04/2017 377.7 0 0
23/04/2017 377.7 0 0