נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 360
שער פתיחה 360 0
שער ממוצע 360 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 6.65
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 560
שווי שוק 54.08
הון רשום למסחר 15021402
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
285 -20.83
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 683.52 הכנסות 87.25
נכסים שוטפים 661.52 רווח גולמי 8.94
נכסים בלתי שוטפים 22 רווח תפעולי 4.67
הון עצמי 148.66 רווח לפני מס 1.88
התחייבות שוטפות 530.47 רווח נקי 1.19
התחייבויות בלתי שוטפות 4.4 רווח למניה 0.08
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 360 0
10:14 360 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
פרץ אברהם ז"ל 45.01 24.34
פרץ עמרם 37.94 20.52
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
22/06/2017 360 0 0
21/06/2017 360 0 0
20/06/2017 360 0 0
19/06/2017 360 0 0
18/06/2017 360 0 0
15/06/2017 360 0 0
14/06/2017 360 0 0
13/06/2017 360 0 0
12/06/2017 360 0 0
11/06/2017 360 0 0
08/06/2017 360 0 0
07/06/2017 360 0 0
06/06/2017 360 0 0
05/06/2017 360 0 0
04/06/2017 360 0 0
01/06/2017 360 0 0
29/05/2017 360 0 0
28/05/2017 360 0 0
25/05/2017 360 0 0
24/05/2017 360 0 0