נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 1204
שער פתיחה 1204 0
שער ממוצע 1196.91 -0.59
מחזור יומי ממוצע (שנה) 258.78
מחזור ע.נ. 2574
מספר עסקאות 10
תנועה מינימלית 180
שווי שוק 182.18
הון רשום למסחר 15232541
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
1163 -3.41 1179 -2.08
1162 -3.49 1181 -1.91
1087 -9.72 1195 -0.75
1011 -16.03 1214 0.83
1215 0.91
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 314.94 הכנסות 342.82
נכסים שוטפים 228.06 רווח גולמי 64.44
נכסים בלתי שוטפים 86.88 רווח תפעולי 34.89
הון עצמי 104.69 רווח לפני מס 29.03
התחייבות שוטפות 161.72 רווח נקי 17.71
התחייבויות בלתי שוטפות 48.53 רווח למניה 1.33
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 1196 -0.66 0 0
16:43 1185 -1.58 360 4.27
16:43 1186 -1.5 180 2.13
16:08 1200 -0.33 264 3.17
16:08 1200 -0.33 100 1.2
15:16 1200 -0.33 500 6
14:37 1171 -2.74 200 2.34
12:01 1219 1.25 136 1.66
12:01 1206 0.17 364 4.39
11:49 1183 -1.74 270 3.19
10:41 1220 1.33 200 2.44
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
קייסיפיאס פלדה 66.72 121.55
הפניקס-משתתפות 5.47 9.97
ברנד פלדות בת 3.12 5.68
הפניקס 0.34 0.62
אקסלנס ק.נאמ 0.23 0.42
ברנד חיים 0.15 0.28
אקסלנס ת.סל 0.14 0.25
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
22/06/2017 1196 -0.66 31
21/06/2017 1204 -1.07 6
20/06/2017 1217 0.08 1
19/06/2017 1216 1.93 29
18/06/2017 1193 -0.5 98
15/06/2017 1199 -0.5 191
14/06/2017 1205 -1.95 111
13/06/2017 1229 0 0
12/06/2017 1229 0.49 14
11/06/2017 1223 0.58 58
08/06/2017 1216 5.1 328
07/06/2017 1157 3.3 339
06/06/2017 1120 1.17 470
05/06/2017 1107 -0.72 16
04/06/2017 1115 0 2
01/06/2017 1115 -0.18 166
29/05/2017 1117 -2.45 270
28/05/2017 1145 -0.95 179
25/05/2017 1156 -1.11 169
24/05/2017 1169 2.1 100