נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 949.4
שער פתיחה 949.4 0
שער ממוצע 949.4 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 25.34
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 200
שווי שוק 42.26
הון רשום למסחר 4450777
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
930.4 -2 950 0.06
921 -2.99 968.4 2
911.4 -4 974 2.59
901.9 -5 975 2.7
892.4 -6 976.1 2.81
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 80.23 תשואה על ההון העצמי -4.32
מכפיל הון 0.69 תשואה על הנכסים -3.47
מכפיל רווח נקי -15.89 יחס שוטף 4.19
מכפיל מכירות 0.63 שיעור רווח נקי -3.95
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 76.65 הכנסות 67.35
נכסים שוטפים 51.16 רווח גולמי 16.5
נכסים בלתי שוטפים 25.49 רווח תפעולי -4.92
הון עצמי 61.49 רווח לפני מס -4.25
התחייבות שוטפות 12.21 רווח נקי -2.66
התחייבויות בלתי שוטפות 2.95 רווח למניה -0.61
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
16:23 949.4 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
בר שלמה 71.98 30.42
אלטשלר שחם ק.נא 3.05 1.29
אלטשולר שחם 2.69 1.14
אסטיגי אלקט בת 2.42 1.02
בר דני 0 0
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
28/05/2017 949.4 0 0
25/05/2017 949.4 0 0
24/05/2017 949.4 0 0
23/05/2017 949.4 -2.43 36
22/05/2017 973 0 0
21/05/2017 973 0.68 4
18/05/2017 966.4 0 0
17/05/2017 966.4 -0.18 8
16/05/2017 968.1 0 0
15/05/2017 968.1 0 0
14/05/2017 968.1 0 0
11/05/2017 968.1 0 0
10/05/2017 968.1 -0.02 4
09/05/2017 968.3 0 0
08/05/2017 968.3 0 0
07/05/2017 968.3 0 4
04/05/2017 968.3 -1.99 23
03/05/2017 988 0.2 8
30/04/2017 986 0.12 4