נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 969.9
שער פתיחה 969.9 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 15.79
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 200
שווי שוק 43.17
הון רשום למסחר 4450777
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
945.7 -2.5 967 -0.3
940.9 -2.99 968 -0.2
936 -3.5 974 0.42
931.1 -4 975 0.53
917.8 -5.37 980 1.04
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 76.65 הכנסות 67.35
נכסים שוטפים 51.16 רווח גולמי 16.5
נכסים בלתי שוטפים 25.49 רווח תפעולי -4.92
הון עצמי 61.49 רווח לפני מס -4.25
התחייבות שוטפות 12.21 רווח נקי -2.66
התחייבויות בלתי שוטפות 2.95 רווח למניה -0.61
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
בר שלמה 71.98 31.07
אלטשלר שחם ק.נא 3.05 1.32
אלטשולר שחם 2.69 1.16
אסטיגי אלקט בת 2.42 1.05
בר דני 0 0
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
17/08/2017 969.9 -0.41 10
16/08/2017 973.9 0 0
15/08/2017 973.9 0 0
14/08/2017 973.9 0 0
13/08/2017 973.9 0.4 4
10/08/2017 970 0 0
09/08/2017 970 0 0
08/08/2017 970 0 0
07/08/2017 970 0 0
06/08/2017 970 0 0
03/08/2017 970 -1.02 76
02/08/2017 980 -1.01 45
31/07/2017 990 0 0
30/07/2017 990 0 10
27/07/2017 990 0 0
26/07/2017 990 1 3
25/07/2017 980.2 0 0
24/07/2017 980.2 2.74 14
23/07/2017 954.1 0 0