נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 774.3
שער פתיחה 793.1 2.43
שער ממוצע 762.71 -1.5
מחזור יומי ממוצע (שנה) 56.73
מחזור ע.נ. 7442
מספר עסקאות 18
תנועה מינימלית 230
שווי שוק 75.72
הון רשום למסחר 9965000
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
734 -5.2 755.7 -2.4
720 -7.01 760 -1.85
719.1 -7.13 790 2.03
710 -8.3 838 8.23
700.1 -9.58 850 9.78
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 7.79 תשואה על ההון העצמי -14.89
מכפיל הון 4.43 תשואה על הנכסים -1.16
מכפיל רווח נקי -29.73 יחס שוטף 1.03
מכפיל מכירות 2.35 שיעור רווח נקי -7.89
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 219.54 הכנסות 32.28
נכסים שוטפים 179.81 רווח גולמי 3.52
נכסים בלתי שוטפים 39.73 רווח תפעולי -3.78
הון עצמי 17.1 רווח לפני מס -4.51
התחייבות שוטפות 173.73 רווח נקי -2.55
התחייבויות בלתי שוטפות 28.7 רווח למניה -0.3
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
16:24 760 -1.85 84 0.64
16:23 759.9 -1.86 0 0
15:13 760 -1.85 1744 13.25
13:51 790 2.03 7 0.06
13:51 765.9 -1.08 452 3.46
13:51 765 -1.2 460 3.52
13:51 764.9 -1.21 281 2.15
13:05 755.5 -2.43 22 0.17
13:04 755.5 -2.43 438 3.31
13:04 756 -2.36 1286 9.72
13:04 757 -2.23 786 5.95
13:04 757.1 -2.22 505 3.82
12:58 764.9 -1.21 230 1.76
10:20 762.9 -1.47 487 3.72
10:20 764.3 -1.29 401 3.06
10:20 764.4 -1.28 258 1.97
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
ארביב ברוך אופיר 41.34 31.31
אלעני יחזקאל 14.55 11.02
יוסף לוינסקי ח 7.77 5.88
אלעני גאולה 0.08 0.06
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
28/05/2017 759.9 -1.86 57
25/05/2017 774.3 -1.12 131
24/05/2017 783.1 1.94 106
23/05/2017 768.2 -5.52 190
22/05/2017 813.1 -0.57 21
21/05/2017 817.8 4.39 34
18/05/2017 783.4 -4.28 49
17/05/2017 818.4 1.39 39
16/05/2017 807.2 -4.34 77
15/05/2017 843.8 -1.68 45
14/05/2017 858.2 2.15 8
11/05/2017 840.1 2.43 7
10/05/2017 820.2 -9.28 199
09/05/2017 904.1 2.18 75
08/05/2017 884.8 5.79 191
07/05/2017 836.4 2.2 79
04/05/2017 818.4 -3.17 232
03/05/2017 845.2 -2.57 20
30/04/2017 867.5 -2.75 54