נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 217.6
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 521.49
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 830
שווי שוק 210.19
הון רשום למסחר 96594687
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 68.77 הכנסות
נכסים שוטפים 64.68 רווח גולמי
נכסים בלתי שוטפים 4.08 רווח תפעולי
הון עצמי 53.69 רווח לפני מס
התחייבות שוטפות 14.08 רווח נקי
התחייבויות בלתי שוטפות 1 רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
09:09 214.5 -1.42 700 1.5
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
לוי צבי 50.91 105.77
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/10/2017 217.6 -3.42 784
18/10/2017 225.3 -1.36 515
17/10/2017 228.4 0.18 352
16/10/2017 228 -0.74 425
15/10/2017 229.7 1.55 688
10/10/2017 226.2 -3.54 672
09/10/2017 234.5 -1.96 343
08/10/2017 239.2 -3 505
03/10/2017 246.6 0.98 436
02/10/2017 244.2 1.16 340
01/10/2017 241.4 0.21 698
28/09/2017 240.9 1.43 729
27/09/2017 237.5 -4.39 942
26/09/2017 248.4 -0.96 1302
25/09/2017 250.8 3.64 2181
24/09/2017 242 2.72 1219