נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 2999
שער פתיחה 2999 0
שער ממוצע 2934.25 -2.16
מחזור יומי ממוצע (שנה) 32.06
מחזור ע.נ. 198
מספר עסקאות 4
תנועה מינימלית 56
שווי שוק 254.77
הון רשום למסחר 8683268
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
3000 0.03 3050 1.7
2935 -2.13 3053 1.8
2931 -2.27 3100 3.37
2900 -3.3 3160 5.37
2771 -7.6 3200 6.7
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 1052.69 הכנסות 290.67
נכסים שוטפים 678.31 רווח גולמי 72.14
נכסים בלתי שוטפים 374.38 רווח תפעולי 16.79
הון עצמי 290.1 רווח לפני מס 16.46
התחייבות שוטפות 553.76 רווח נקי 7.99
התחייבויות בלתי שוטפות 208.83 רווח למניה 0.92
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 2934 -2.17 0 0
17:24 2934 -2.17 6 0.18
15:39 2934 -2.17 133 3.9
14:38 2935 -2.13 59 1.73
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
פלר עודד 84.08 214.22
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
22/06/2017 2934 -2.17 6
21/06/2017 2999 -1.28 155
20/06/2017 3038 -2.13 7
19/06/2017 3104 -1.65 70
18/06/2017 3156 0.06 0
15/06/2017 3154 -0.38 85
14/06/2017 3166 0.6 170
13/06/2017 3147 1.42 20
12/06/2017 3103 -3.54 43
11/06/2017 3217 0.94 86
08/06/2017 3187 -0.09 67
07/06/2017 3190 -3.13 28
06/06/2017 3293 0.09 91
05/06/2017 3290 -0.39 29
04/06/2017 3303 -1.11 55
01/06/2017 3340 -7.2 283
29/05/2017 3599 -6.71 431
28/05/2017 3858 3.35 359
25/05/2017 3733 -4.6 795
24/05/2017 3913 10.69 887