נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 42.7
שער פתיחה 42.7 0
שער ממוצע 42.6 -0.23
מחזור יומי ממוצע (שנה) 15.44
מחזור ע.נ. 5000
מספר עסקאות 1
תנועה מינימלית 4100
שווי שוק 22.98
הון רשום למסחר 53954612
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
42.6 -0.23 43.9 2.81
42.5 -0.47 44.5 4.22
42.1 -1.41 44.8 4.92
42 -1.64 45.6 6.79
40 -6.32 48 12.41
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 35.7 הכנסות 1.51
נכסים שוטפים 28.33 רווח גולמי 0.9
נכסים בלתי שוטפים 7.37 רווח תפעולי -0.01
הון עצמי 19.39 רווח לפני מס -0.01
התחייבות שוטפות 4.52 רווח נקי 0.21
התחייבויות בלתי שוטפות 11.79 רווח למניה 0
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 42.6 -0.23 0 0
16:43 42.6 -0.23 5000 2.13
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
פלצ'י שרון 49.66 11.41
דסה שמעון 15.48 3.56
שנור אבנר 14 3.22
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
22/06/2017 42.6 -0.23 2
21/06/2017 42.7 1.67 14
20/06/2017 42 2.44 8
19/06/2017 41 -0.24 4
18/06/2017 41.1 -0.48 21
15/06/2017 41.3 0 0
14/06/2017 41.3 0 0
13/06/2017 41.3 0 0
12/06/2017 41.3 -2.82 8
11/06/2017 42.5 -3.41 9
08/06/2017 44 3.29 7
07/06/2017 42.6 -3.18 21
06/06/2017 44 -0.68 21
05/06/2017 44.3 -6.74 75
04/06/2017 47.5 0 0
01/06/2017 47.5 -2.86 12
29/05/2017 48.9 -2.4 10
28/05/2017 50.1 0.4 22
25/05/2017 49.9 -1.77 30