נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 49.9
שער פתיחה 49.9 0
שער ממוצע 50.13 0.46
מחזור יומי ממוצע (שנה) 14.98
מחזור ע.נ. 43023
מספר עסקאות 6
תנועה מינימלית 3600
שווי שוק 27.03
הון רשום למסחר 53954612
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
49.2 -1.4 50.9 2
48.9 -2 51.6 3.41
46 -7.82 51.8 3.81
45.1 -9.62 51.9 4.01
45 -9.82 52.9 6.01
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 60.09 תשואה על ההון העצמי 10.84
מכפיל הון 1.41 תשואה על הנכסים 6.51
מכפיל רווח נקי 13 יחס שוטף 16.78
מכפיל מכירות 4.05 שיעור רווח נקי 31.17
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 31.92 הכנסות 6.67
נכסים שוטפים 28.89 רווח גולמי 5.49
נכסים בלתי שוטפים 3.03 רווח תפעולי 1.5
הון עצמי 19.18 רווח לפני מס 1.5
התחייבות שוטפות 1.72 רווח נקי 2.08
התחייבויות בלתי שוטפות 11.02 רווח למניה 0.04
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
16:24 49.7 -0.4 505 0.25
16:23 50.1 0.4 0 0
15:55 49.7 -0.4 7482 3.72
15:50 49.7 -0.4 12518 6.22
11:47 50 0.2 10000 5
11:06 50.9 2 7500 3.82
11:06 50.8 1.8 5018 2.55
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
פלצ'י שרון 49.66 13.42
דסה שמעון 15.48 4.19
שנור אבנר 14 3.78
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
28/05/2017 50.1 0.4 22
25/05/2017 49.9 -1.77 30
24/05/2017 50.8 -0.59 41
23/05/2017 51.1 -2.11 29
22/05/2017 52.2 -0.76 13
21/05/2017 52.6 -0.57 8
18/05/2017 52.9 -0.38 14
17/05/2017 53.1 -1.67 54
16/05/2017 54 -1.1 20
15/05/2017 54.6 -2.5 44
14/05/2017 56 2.75 2
11/05/2017 54.5 0.37 17
10/05/2017 54.3 0 0
09/05/2017 54.3 -0.73 1
08/05/2017 54.7 0 0
07/05/2017 54.7 -0.36 11
04/05/2017 54.9 0 0
03/05/2017 54.9 0 0
30/04/2017 54.9 0.37 38