נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 39950
שער פתיחה
שער ממוצע 39950 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 1150.4
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 5
שווי שוק 2087.22
הון רשום למסחר 5224576
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 5654.82 הכנסות 119.1
נכסים שוטפים 873.18 רווח גולמי 82.64
נכסים בלתי שוטפים 4781.64 רווח תפעולי 73.92
הון עצמי 2177.63 רווח לפני מס 36.25
התחייבות שוטפות 653.15 רווח נקי 24.94
התחייבויות בלתי שוטפות 2824.04 רווח למניה 4.97
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
ערד 65.74 1372.08
איזנברג שלמה 10.9 227.6
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
25/07/2017 39950 0 461
24/07/2017 39950 -1.04 405
23/07/2017 40370 0.35 321
20/07/2017 40230 -0.62 620
19/07/2017 40480 -0.47 564
18/07/2017 40670 -0.17 321
17/07/2017 40740 -1.71 715
16/07/2017 41450 0.58 150
13/07/2017 41210 1.23 678
12/07/2017 40710 -0.29 238
11/07/2017 40830 -0.2 192
10/07/2017 40910 0.71 218
09/07/2017 40620 -0.32 586
06/07/2017 40750 -0.66 670
05/07/2017 41020 0.02 246
04/07/2017 41010 -1.58 617
03/07/2017 41670 -0.45 289
02/07/2017 41860 0.89 326
29/06/2017 41490 0.61 322
28/06/2017 41240 -0.46 335
27/06/2017 41430 1.2 414