נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 25.9
שער פתיחה 25.9 0
שער ממוצע 25.3 -2.32
מחזור יומי ממוצע (שנה) 1.29
מחזור ע.נ. 75000
מספר עסקאות 1
תנועה מינימלית 7400
שווי שוק 24.59
הון רשום למסחר 98374565
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
25 -3.47 31.5 21.62
23 -11.2 31.9 23.17
32 23.55
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 13.71 תשואה על ההון העצמי -44.42
מכפיל הון 1.3 תשואה על הנכסים -6.09
מכפיל רווח נקי -2.93 יחס שוטף 0.32
מכפיל מכירות 0.17 שיעור רווח נקי -5.88
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 137.63 הכנסות 142.69
נכסים שוטפים 35.4 רווח גולמי 23.07
נכסים בלתי שוטפים 102.23 רווח תפעולי -12.26
הון עצמי 18.87 רווח לפני מס -10.03
התחייבות שוטפות 111.34 רווח נקי -8.38
התחייבויות בלתי שוטפות 7.41 רווח למניה -0.09
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
16:24 25 -3.47 75000 18.75
16:23 25 -3.47 0 0
10:14 25.9 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
ביריאן אברהם שלום 83.97 20.65
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
28/05/2017 25 -3.47 19
25/05/2017 25.9 0 0
24/05/2017 25.9 -0.38 0
23/05/2017 26 3.17 22
22/05/2017 25.2 0 0
21/05/2017 25.2 0 0
18/05/2017 25.2 0 0
17/05/2017 25.2 0 0
16/05/2017 25.2 0 0
15/05/2017 25.2 0 0
14/05/2017 25.2 0 0
11/05/2017 25.2 0 0
10/05/2017 25.2 0 0
09/05/2017 25.2 0 0
08/05/2017 25.2 3.7 1
07/05/2017 24.3 1.25 17
04/05/2017 24 0 0
03/05/2017 24 -11.11 24
30/04/2017 27 0 0