נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 2545
שער פתיחה
שער ממוצע 2553 0.31
מחזור יומי ממוצע (שנה) 1376.64
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 72
שווי שוק 2499.38
הון רשום למסחר 97899540
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
2598 2.08 2504 -1.61
2590 1.77 2545 0
2545 0 2547 0.08
2543 -0.08 2553 0.31
2537 -0.31 2597 2.04
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 7179.16 הכנסות 480.65
נכסים שוטפים 910.96 רווח גולמי 364.58
נכסים בלתי שוטפים 6268.2 רווח תפעולי 351.28
הון עצמי 4269.87 רווח לפני מס 291.84
התחייבות שוטפות 770.85 רווח נקי 45.92
התחייבויות בלתי שוטפות 2138.45 רווח למניה 0.47
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
יואל 64.69 1611.88
מנורה-משתתפות 7.84 195.38
מגדל משתתפות 4.11 102.37
מגדל קופ"ג 2.89 72.05
מגדל ק.נאמ 0.3 7.4
מגדל ביטוח 0.27 6.65
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
25/07/2017 2545 1.84 1470
24/07/2017 2499 -2.31 992
23/07/2017 2558 -0.47 445
20/07/2017 2570 -1.34 788
19/07/2017 2605 0.73 2063
18/07/2017 2586 -4.36 2362
17/07/2017 2704 -3.64 1686
16/07/2017 2806 -0.43 258
13/07/2017 2818 -0.98 810
12/07/2017 2846 1.21 659
11/07/2017 2812 -1.64 781
10/07/2017 2859 -0.59 834
09/07/2017 2876 -0.38 681
06/07/2017 2887 -1.67 4755
05/07/2017 2936 2.44 1331
04/07/2017 2866 -0.17 555
03/07/2017 2871 2.17 709
02/07/2017 2810 1.48 493
29/06/2017 2769 1.1 1031
28/06/2017 2739 3.95 1235
27/06/2017 2635 -1.86 1453