נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 516.2
שער פתיחה 516.2 0
שער ממוצע 525.5 1.8
מחזור יומי ממוצע (שנה) 21.08
מחזור ע.נ. 500
מספר עסקאות 1
תנועה מינימלית 380
שווי שוק 60.95
הון רשום למסחר 11598453
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
500.6 -3.02 529.9 2.65
431 -16.51 530 2.67
532.9 3.24
548.5 6.26
548.7 6.3
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 65.36 תשואה על ההון העצמי 5.92
מכפיל הון 0.86 תשואה על הנכסים 3.87
מכפיל רווח נקי 14.58 יחס שוטף 2.99
מכפיל מכירות 0.52 שיעור רווח נקי 3.54
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 107.99 הכנסות 118
נכסים שוטפים 84.61 רווח גולמי 39.31
נכסים בלתי שוטפים 23.38 רווח תפעולי 8.77
הון עצמי 70.59 רווח לפני מס 7.49
התחייבות שוטפות 28.32 רווח נקי 4.18
התחייבויות בלתי שוטפות 9.09 רווח למניה 0.36
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 525.5 1.8 0 0
14:43 525.5 1.8 500 2.63
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
מוקירי איה 47.18 28.76
בר זאק ז 16.16 9.85
מני מנשה 3.39 2.07
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
22/05/2017 525.5 1.8 3
21/05/2017 516.2 0.94 5
18/05/2017 511.4 0 0
17/05/2017 511.4 0 0
16/05/2017 511.4 -3.58 14
15/05/2017 530.4 0 0
14/05/2017 530.4 0.08 1
11/05/2017 530 -1.01 95
10/05/2017 535.4 1.67 50
09/05/2017 526.6 -1.68 16
08/05/2017 535.6 -2.41 14
07/05/2017 548.8 0.04 30
04/05/2017 548.6 3.65 6
03/05/2017 529.3 0 0
30/04/2017 529.3 0 0
27/04/2017 529.3 0.93 29
26/04/2017 524.4 0.15 1
25/04/2017 523.6 -1.32 8
24/04/2017 530.6 0 0