נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 163
שער פתיחה 163 0
שער ממוצע 163 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 4.28
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 1200
שווי שוק 9
הון רשום למסחר 5519911
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
147.6 -9.45 173 6.13
187.9 15.28
189 15.95
194.3 19.2
195 19.63
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 55.89 הכנסות 50.2
נכסים שוטפים 22.47 רווח גולמי 11.88
נכסים בלתי שוטפים 33.41 רווח תפעולי 1.08
הון עצמי 25.05 רווח לפני מס -0.43
התחייבות שוטפות 20.34 רווח נקי -1.6
התחייבויות בלתי שוטפות 10.5 רווח למניה -0.29
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 163 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
ליכטנשטיין אהרון 36.03 3.24
זילברמן אייל 28.7 2.58
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
22/06/2017 163 0 0
21/06/2017 163 0 0
20/06/2017 163 0 0
19/06/2017 163 0 0
18/06/2017 163 0 0
15/06/2017 163 0 0
14/06/2017 163 0 0
13/06/2017 163 0 0
12/06/2017 163 0 0
11/06/2017 163 0 0
08/06/2017 163 0 0
07/06/2017 163 0 0
06/06/2017 163 0 0
05/06/2017 163 0 0
04/06/2017 163 0 0
01/06/2017 163 0 0
29/05/2017 163 -3.72 2
28/05/2017 169.3 0 0
25/05/2017 169.3 0 0