נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 169.3
שער פתיחה 169.3 0
שער ממוצע 169.3 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 5.12
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 1100
שווי שוק 9.35
הון רשום למסחר 5519911
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
157.1 -7.21 173 2.19
155.2 -8.33 175.8 3.84
155.1 -8.39 194.9 15.12
155 -8.45 195 15.18
154.1 -8.98 199.9 18.07
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 44.82 תשואה על ההון העצמי -6.39
מכפיל הון 0.37 תשואה על הנכסים -2.86
מכפיל רווח נקי -5.84 יחס שוטף 1.1
מכפיל מכירות 0.19 שיעור רווח נקי -3.19
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 55.89 הכנסות 50.2
נכסים שוטפים 22.47 רווח גולמי 11.88
נכסים בלתי שוטפים 33.41 רווח תפעולי 1.08
הון עצמי 25.05 רווח לפני מס -0.43
התחייבות שוטפות 20.34 רווח נקי -1.6
התחייבויות בלתי שוטפות 10.5 רווח למניה -0.29
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 169.3 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
ליכטנשטיין אהרון 36.03 3.37
זילברמן אייל 28.7 2.68
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
22/05/2017 169.3 0 0
21/05/2017 169.3 0 0
18/05/2017 169.3 0 0
17/05/2017 169.3 0 0
16/05/2017 169.3 -3.26 10
15/05/2017 175 0 0
14/05/2017 175 0 0
11/05/2017 175 0 0
10/05/2017 175 0 0
09/05/2017 175 0 0
08/05/2017 175 0 0
07/05/2017 175 0 0
04/05/2017 175 0 0
03/05/2017 175 0 0
30/04/2017 175 0 0
27/04/2017 175 0.4 4
26/04/2017 174.3 0 0
25/04/2017 174.3 0 0
24/04/2017 174.3 0 0
23/04/2017 174.3 0 0