נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 1809
שער פתיחה 1809 0
שער ממוצע 1809 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 21.11
מחזור ע.נ. 187
מספר עסקאות 2
תנועה מינימלית 110
שווי שוק 152.33
הון רשום למסחר 8420792
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
1768 -2.27 1789 -1.11
1735 -4.09 1791 -1
1900 5.03
1930 6.69
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 73.1 תשואה על ההון העצמי 2.03
מכפיל הון 1.79 תשואה על הנכסים 1.48
מכפיל רווח נקי 88.51 יחס שוטף 0.9
מכפיל מכירות 6.16 שיעור רווח נקי 6.96
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 116.1 הכנסות 24.71
נכסים שוטפים 17.38 רווח גולמי 5.09
נכסים בלתי שוטפים 98.72 רווח תפעולי 3.86
הון עצמי 84.87 רווח לפני מס 3.41
התחייבות שוטפות 19.21 רווח נקי 1.72
התחייבויות בלתי שוטפות 12.02 רווח למניה 0.24
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 1809 0 187 3.38
17:24 1809 0 187 3.38
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
אברבוך שמחה 18.33 27.93
אברבוך שאול 17.13 26.1
אברבוך השק 16.34 24.9
אברבוך שלום 11 16.76
אברבוך ובניו 9.46 14.42
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
25/05/2017 1809 0 3
24/05/2017 1809 0.28 1
23/05/2017 1804 -2.91 9
22/05/2017 1858 2.26 10
21/05/2017 1853 0.27 42
18/05/2017 1848 -0.27 85
17/05/2017 1853 -2.47 2
16/05/2017 1900 0 8
15/05/2017 1900 0.05 7
14/05/2017 1899 -0.05 8
11/05/2017 1900 0.64 37
10/05/2017 1888 0 36
09/05/2017 1888 0.16 60
08/05/2017 1885 1.89 2
07/05/2017 1850 1.98 2
04/05/2017 1814 0 62
03/05/2017 1814 0 1
30/04/2017 1814 1.17 2
27/04/2017 1793 0.17 1