נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 1669
שער פתיחה 1669 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 25.85
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 120
שווי שוק 140.54
הון רשום למסחר 8420792
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
1629 -2.4 1697 1.68
1605 -3.83 1698 1.74
1582 -5.21 1710 2.46
1581 -5.27 1736 4.01
1558 -6.65 1762 5.57
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 113.4 הכנסות
נכסים שוטפים 16.11 רווח גולמי
נכסים בלתי שוטפים 97.29 רווח תפעולי
הון עצמי 83.71 רווח לפני מס
התחייבות שוטפות 18.89 רווח נקי
התחייבויות בלתי שוטפות 10.8 רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
אברבוך שמחה 18.33 25.77
אברבוך שאול 17.13 24.08
אברבוך השק 16.34 22.97
אברבוך שלום 11 15.47
אברבוך ובניו 9.46 13.3
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
23/10/2017 1669 2.08 7
22/10/2017 1635 0 0
19/10/2017 1635 -0.85 1
18/10/2017 1649 -5.77 9
17/10/2017 1750 -0.06 0
16/10/2017 1751 -1.02 2
15/10/2017 1769 4.18 3
10/10/2017 1698 0 0
09/10/2017 1698 -0.24 2
08/10/2017 1702 -2.85 4
03/10/2017 1752 -1.13 4
02/10/2017 1772 1.49 6
01/10/2017 1746 4.11 7
28/09/2017 1677 -1.81 6
27/09/2017 1708 0.95 11
26/09/2017 1692 -1.46 10
25/09/2017 1717 0.23 57