נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 1755
שער פתיחה 1755 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 23.43
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 100
שווי שוק 147.78
הון רשום למסחר 8420792
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
1716 -2.22 1797 2.39
1715 -2.28 1798 2.45
1713 -2.39 1850 5.41
1702 -3.02 1878 7.01
1700 -3.13 1900 8.26
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 116.1 הכנסות 24.71
נכסים שוטפים 17.38 רווח גולמי 5.09
נכסים בלתי שוטפים 98.72 רווח תפעולי 3.86
הון עצמי 84.87 רווח לפני מס 3.41
התחייבות שוטפות 19.21 רווח נקי 1.72
התחייבויות בלתי שוטפות 12.02 רווח למניה 0.24
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
אברבוך שמחה 18.33 27.1
אברבוך שאול 17.13 25.32
אברבוך השק 16.34 24.15
אברבוך שלום 11 16.26
אברבוך ובניו 9.46 13.99
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
20/07/2017 1755 2.45 5
19/07/2017 1713 -0.93 16
18/07/2017 1729 -6.69 29
17/07/2017 1853 0 0
16/07/2017 1853 1.59 2
13/07/2017 1824 1.62 3
12/07/2017 1795 -0.88 24
11/07/2017 1811 -0.98 19
10/07/2017 1829 -0.33 25
09/07/2017 1835 1.94 2
06/07/2017 1800 0.61 22
05/07/2017 1789 1.65 5
04/07/2017 1760 -4.5 14
03/07/2017 1843 -2.23 28
02/07/2017 1885 -2.89 28
29/06/2017 1941 8.01 49
28/06/2017 1797 -3.85 91
27/06/2017 1869 1.91 90
26/06/2017 1834 -1.93 51
25/06/2017 1870 5.95 45