נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 1608
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 17.16
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 130
שווי שוק 135.41
הון רשום למסחר 8420792
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 113.4 הכנסות
נכסים שוטפים 16.11 רווח גולמי
נכסים בלתי שוטפים 97.29 רווח תפעולי
הון עצמי 83.71 רווח לפני מס
התחייבות שוטפות 18.89 רווח נקי
התחייבויות בלתי שוטפות 10.8 רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
אברבוך שמחה 18.33 24.83
אברבוך שאול 17.13 23.2
אברבוך השק 16.34 22.13
אברבוך שלום 11 14.9
אברבוך ובניו 9.46 12.81
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/02/2018 1608 -0.12 0
18/02/2018 1610 0 0
15/02/2018 1610 3.27 13
14/02/2018 1559 1.63 20
13/02/2018 1534 -2.29 11
12/02/2018 1570 0.64 2
11/02/2018 1560 -0.7 3
08/02/2018 1571 2.35 5
07/02/2018 1535 1.86 2
06/02/2018 1507 1.76 11
05/02/2018 1481 -1.13 33
04/02/2018 1498 0.67 17
01/02/2018 1488 -4.55 60
31/01/2018 1559 -0.26 0
30/01/2018 1563 -2.31 12
29/01/2018 1600 0 1
28/01/2018 1600 0.31 2
25/01/2018 1595 -2.57 9
24/01/2018 1637 4.07 8
23/01/2018 1573 -5.3 14
22/01/2018 1661 0 0
21/01/2018 1661 0 0