נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 7285
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 2060.41
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 27
שווי שוק 2012.32
הון רשום למסחר 27622793
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
7255 -0.41
7250 -0.48
6928 -4.9
6900 -5.28
6875 -5.63
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 9137.37 הכנסות 6681.39
נכסים שוטפים 4694.06 רווח גולמי 927.77
נכסים בלתי שוטפים 4443.31 רווח תפעולי 340.51
הון עצמי 2144.39 רווח לפני מס 288.94
התחייבות שוטפות 3837.1 רווח נקי 127.47
התחייבויות בלתי שוטפות 3155.89 רווח למניה 4.61
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
זלקינד גרשון 64.83 1304.53
ילין ק.גמל 4.06 81.7
ילין ק.נאמ 2.24 45.11
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/02/2018 7285 0.29 304
18/02/2018 7264 0.1 950
15/02/2018 7257 2.23 840
14/02/2018 7099 2.45 2250
13/02/2018 6929 -0.19 721
12/02/2018 6942 -1.07 1046
11/02/2018 7017 0.23 645
08/02/2018 7001 1.17 1350
07/02/2018 6920 1.7 1447
06/02/2018 6804 -3.49 2238
05/02/2018 7050 -1.34 1355
04/02/2018 7146 -3.93 2099
01/02/2018 7438 -0.97 6549
31/01/2018 7511 0.17 1215
30/01/2018 7498 1.02 1332
29/01/2018 7422 -4.02 2813
28/01/2018 7733 3.23 509
25/01/2018 7491 -0.27 2821
24/01/2018 7511 -1.13 1475
23/01/2018 7597 -0.33 1486
22/01/2018 7622 1.22 2043
21/01/2018 7530 0.8 404