נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 396.6
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 783.81
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 480
שווי שוק 835.8
הון רשום למסחר 210740327
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
396.6 0
397 0.1
399.7 0.78
401 1.11
401.9 1.34
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 3310.82 הכנסות 574.76
נכסים שוטפים 1432.1 רווח גולמי 144.65
נכסים בלתי שוטפים 1878.72 רווח תפעולי 100.4
הון עצמי 1066.1 רווח לפני מס 66.18
התחייבות שוטפות 1109.95 רווח נקי 50.05
התחייבויות בלתי שוטפות 1134.78 רווח למניה 0.24
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
פרידמן חיים הרש ז 64.5 538.68
ילין ק.נאמ 5.63 46.99
הפניקס ק.גמל 4.61 38.53
מגדל משתתפות 2.96 24.72
מגדל קופ"ג 2.14 17.85
אקסלנס ת.סל 0.76 6.32
מגדל ק.נאמ 0.18 1.48
הפניקס-משתתפות 0.16 1.33
נגל דרור 0.09 0.79
אקסלנס ק.נאמ 0.09 0.74
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/02/2018 396.6 1.64 142
18/02/2018 390.2 1.22 69
15/02/2018 385.5 2.5 173
14/02/2018 376.1 0.08 570
13/02/2018 375.8 -2.06 526
12/02/2018 383.7 0.66 158
11/02/2018 381.2 -0.73 296
08/02/2018 384 -1.89 232
07/02/2018 391.4 1.85 187
06/02/2018 384.3 -4.43 3289
05/02/2018 402.1 -2.45 639
04/02/2018 412.2 -3.03 356
01/02/2018 425.1 2.14 1409
31/01/2018 416.2 0.68 301
30/01/2018 413.4 -3.03 408
29/01/2018 426.3 -0.7 529
28/01/2018 429.3 0.54 349
25/01/2018 427 -0.7 538
24/01/2018 430 0.14 521
23/01/2018 429.4 2.51 898
22/01/2018 418.9 4.8 547
21/01/2018 399.7 -0.15 273