נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 12730
שער פתיחה 12730 0
שער ממוצע 12730 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 1.45
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 16
שווי שוק 25.01
הון רשום למסחר 196439
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
13000 2.12
12900 1.34
12850 0.94
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 44.68 הכנסות
נכסים שוטפים 7.95 רווח גולמי
נכסים בלתי שוטפים 36.73 רווח תפעולי
הון עצמי 38.93 רווח לפני מס
התחייבות שוטפות 0.52 רווח נקי
התחייבויות בלתי שוטפות 5.24 רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
16:24 12730 0
10:14 12730 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
בן עזר ובניו 26.14 8.3
עודד רז 9.52 3.02
ג.ע. לוי יזמות 9.34 2.97
בן עזר השק 8.91 2.83
בן עזר רבקה 4.99 1.58
בן עזר יעקב 1.24 0.39
מטעי בן עזר 0.61 0.19
בן עזר ערן 0.32 0.1
בן עזר ברק 0.01 0
שניצר שי 0.01 0
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
21/01/2018 12730 0 0
18/01/2018 12730 0 0
17/01/2018 12730 0 0
16/01/2018 12730 0 0
15/01/2018 12730 0 0
14/01/2018 12730 0 0
11/01/2018 12730 0 0
10/01/2018 12730 0 0
09/01/2018 12730 0 0
08/01/2018 12730 0 0
07/01/2018 12730 0 0
04/01/2018 12730 0 0
03/01/2018 12730 0 0
02/01/2018 12730 0 0
01/01/2018 12730 0 0
31/12/2017 12730 0 0
28/12/2017 12730 0 0
27/12/2017 12730 0 0
26/12/2017 12730 0 0
25/12/2017 12730 0 0
24/12/2017 12730 1.03 156