נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 16360
שער פתיחה 16360 0
שער ממוצע 16360 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 0.98
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 12
שווי שוק 32.14
הון רשום למסחר 196439
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
12600 -22.98 21000 28.36
10970 -32.95 30000 83.37
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 86.63 תשואה על ההון העצמי 10.15
מכפיל הון 0.82 תשואה על הנכסים 8.79
מכפיל רווח נקי 8.1 יחס שוטף 11.85
מכפיל מכירות 32.66 שיעור רווח נקי 403.46
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 45.16 הכנסות 0.98
נכסים שוטפים 8.4 רווח גולמי 0.76
נכסים בלתי שוטפים 36.76 רווח תפעולי 1.8
הון עצמי 39.12 רווח לפני מס 3.8
התחייבות שוטפות 0.71 רווח נקי 3.97
התחייבויות בלתי שוטפות 5.33 רווח למניה 15.9
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
16:23 16360 0
10:14 16360 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
בן עזר ובניו 26.14 10.67
עודד רז 9.52 3.88
ג.ע. לוי יזמות 9.34 3.81
בן עזר השק 8.91 3.64
בן עזר רבקה 4.99 2.04
בן עזר יעקב 1.24 0.51
מטעי בן עזר 0.61 0.25
בן עזר ערן 0.32 0.13
בן עזר ברק 0.01 0
שניצר שי 0.01 0
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
28/05/2017 16360 0 0
25/05/2017 16360 0 0
24/05/2017 16360 0 0
23/05/2017 16360 0 0
22/05/2017 16360 0 0
21/05/2017 16360 -0.49 0
18/05/2017 16440 0 0
17/05/2017 16440 0 0
16/05/2017 16440 0 0
15/05/2017 16440 0 0
14/05/2017 16440 0 0
11/05/2017 16440 0 0
10/05/2017 16440 0 0
09/05/2017 16440 -2.55 1
08/05/2017 16870 0 1
07/05/2017 16870 0 0
04/05/2017 16870 0 0
03/05/2017 16870 0 0
30/04/2017 16870 0 0