נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 6968
שער פתיחה
שער ממוצע 6952 -0.23
מחזור יומי ממוצע (שנה) 1266.22
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 32
שווי שוק 1810.42
הון רשום למסחר 26041672
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 48081 הכנסות 1387
נכסים שוטפים 2511 רווח גולמי 967
נכסים בלתי שוטפים 45570 רווח תפעולי 1082
הון עצמי 15740 רווח לפני מס 1041
התחייבות שוטפות 4307 רווח נקי 55
התחייבויות בלתי שוטפות 28034 רווח למניה 2.1
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
כצמן חיים 24.31 440.13
פרסט יו אס ל ז 18.25 330.37
סגל דורי 8.42 152.36
אוטוסון אריקה ז 6.27 113.45
כצמן משפחה-קרן 4.36 78.87
גזית ישראל 1.77 32.04
שחר אלי 0 0.01
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
22/11/2017 6968 0.16 672
21/11/2017 6957 2.57 439
20/11/2017 6783 0.41 695
19/11/2017 6755 1.47 234
16/11/2017 6657 1.46 392
15/11/2017 6561 0.35 717
14/11/2017 6538 4.93 604
13/11/2017 6231 0.24 484
12/11/2017 6216 0.6 194
09/11/2017 6179 -1.51 473
08/11/2017 6274 -0.19 176
07/11/2017 6286 0.1 198
06/11/2017 6280 0.08 323
05/11/2017 6275 0.37 274
02/11/2017 6252 0.1 1863
01/11/2017 6246 -1.17 569
31/10/2017 6320 -0.52 903
30/10/2017 6353 -0.42 1618
29/10/2017 6380 0.6 110
26/10/2017 6342 -0.24 738
25/10/2017 6357 -0.41 498
24/10/2017 6383 -0.79 888