נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 1301
שער פתיחה 1292 -0.69
שער ממוצע 1301.3 0.02
מחזור יומי ממוצע (שנה) 508.08
מחזור ע.נ. 9875
מספר עסקאות 41
תנועה מינימלית 150
שווי שוק 831.31
הון רשום למסחר 63848489
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
1300 -0.08 1301 0
1293 -0.61 1305 0.31
1292 -0.69 1307 0.46
1282 -1.46 1310 0.69
1280 -1.61 1311 0.77
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 10428.29 הכנסות 674.46
נכסים שוטפים 3941.41 רווח גולמי 317.57
נכסים בלתי שוטפים 6486.88 רווח תפעולי 130.57
הון עצמי 1111.39 רווח לפני מס 77.47
התחייבות שוטפות 2905.37 רווח נקי 34.79
התחייבויות בלתי שוטפות 6411.53 רווח למניה 0.54
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 1302 0.08 0 0
17:24 1301 0 1652 21.49
17:14 1301 0 192 2.5
17:12 1301 0 211 2.75
17:10 1301 0 610 7.94
15:07 1305 0.31 150 1.96
11:49 1301 0 145 1.89
11:49 1302 0.08 578 7.53
11:49 1305 0.31 265 3.46
10:59 1309 0.61 296 3.87
10:59 1308 0.54 204 2.67
10:38 1301 0 750 9.76
10:37 1301 0 2000 26.02
10:14 1300 -0.08 150 1.95
10:14 1300 -0.08 558 7.25
09:56 1300 -0.08 250 3.25
09:55 1299 -0.15 413 5.36
09:55 1299 -0.15 561 7.29
09:55 1298 -0.23 26 0.34
09:45 1292 -0.69 864 11.16
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
אדש אחזקות 24.86 206.7
שנידמן משה מוקי 24.2 201.15
ש.ש אחדות אחז' 16.96 140.98
גל אחישי 5.42 45.07
שנידמן דורון 2.42 20.12
איסתא 0.73 6.07
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
22/06/2017 1302 0.08 128
21/06/2017 1301 -1.44 957
20/06/2017 1320 -2.51 795
19/06/2017 1354 -1.24 575
18/06/2017 1371 0.44 777
15/06/2017 1365 1.04 2830
14/06/2017 1351 0.97 220
13/06/2017 1338 0 199
12/06/2017 1338 2.22 595
11/06/2017 1309 0.15 196
08/06/2017 1307 0 161
07/06/2017 1307 0.23 215
06/06/2017 1304 -1.95 199
05/06/2017 1330 -0.97 357
04/06/2017 1343 2.21 44
01/06/2017 1314 -1.94 283
29/05/2017 1340 1.59 428
28/05/2017 1319 -1.35 220
25/05/2017 1337 0.91 312