נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 19080
שער פתיחה
שער ממוצע 19080 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 105.89
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 10
שווי שוק 1470.15
הון רשום למסחר 7705191
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 6908.72 הכנסות 1689.51
נכסים שוטפים 1726.4 רווח גולמי 423.26
נכסים בלתי שוטפים 5182.32 רווח תפעולי 279.72
הון עצמי 2818.74 רווח לפני מס 187.71
התחייבות שוטפות 1131.1 רווח נקי 86.24
התחייבויות בלתי שוטפות 2958.89 רווח למניה 11.19
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
איזנברג שלמה 37.25 547.59
גזונדהייט שושנה 34.58 508.38
רוזנגרטן אלי ז 9.08 133.56
שפיצר ליאו ז 4.54 66.78
שפיצר מיכאל ז 4.54 66.78
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/02/2018 19080 0 7
18/02/2018 19080 0 2
15/02/2018 19080 -0.21 5
14/02/2018 19120 3.3 12
13/02/2018 18510 0.27 3
12/02/2018 18460 -0.22 10
11/02/2018 18500 -1.49 52
08/02/2018 18780 -2.03 32
07/02/2018 19170 0.89 11
06/02/2018 19000 -2.11 917
05/02/2018 19410 -0.56 1750
04/02/2018 19520 -2.45 216
01/02/2018 20010 0.1 247
31/01/2018 19990 2.51 554
30/01/2018 19500 0.62 820
29/01/2018 19380 0.26 38
28/01/2018 19330 1.15 77
25/01/2018 19110 0.47 21
24/01/2018 19020 0.69 35
23/01/2018 18890 1.18 3
22/01/2018 18670 0.38 67
21/01/2018 18600 -0.96 30