נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 3810
שער פתיחה 3810 0
שער ממוצע 3758.4 -1.35
מחזור יומי ממוצע (שנה) 31.19
מחזור ע.נ. 155
מספר עסקאות 5
תנועה מינימלית 49
שווי שוק 153.22
הון רשום למסחר 4077114
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
3787 -0.6 3808 -0.05
3760 -1.31 3859 1.29
3755 -1.44 3950 3.67
3712 -2.57 4034 5.88
3648 -4.25 4036 5.93
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 62.92 תשואה על ההון העצמי 6.76
מכפיל הון 0.82 תשואה על הנכסים 4.25
מכפיל רווח נקי 12.17 יחס שוטף 2.6
מכפיל מכירות 30.41 שיעור רווח נקי 249.8
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 295.93 הכנסות 5.04
נכסים שוטפים 272.09 רווח גולמי 4.59
נכסים בלתי שוטפים 23.84 רווח תפעולי 3.33
הון עצמי 186.2 רווח לפני מס 3.53
התחייבות שוטפות 104.51 רווח נקי 12.59
התחייבויות בלתי שוטפות 5.22 רווח למניה 3.15
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 3758 -1.36 0 0
17:24 3761 -1.29 9 0.34
16:00 3761 -1.29 49 1.84
11:28 3756 -1.42 8 0.3
11:28 3756 -1.42 89 3.34
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
ישוזר שותפות 32.96 50.5
רוטלוי יאיר 17.01 26.06
רוטלוי ליגד 5.6 8.58
רוטלוי לוי ציפורה 5.37 8.23
ילין ק.נאמ 4.69 7.18
דלין אחזקות 39 3.79 5.81
חלזון מצבעה 2.78 4.27
רוטלוי זוריק 2.33 3.56
רוטלוי סביונה 2.25 3.45
רוטלוי אורי 2.25 3.45
רוטליו אביה 2.25 3.45
יד רו ח 2.11 3.23
לודזיה 1991 בת 1.91 2.93
ילין ק.גמל 1.9 2.91
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
25/05/2017 3758 -1.36 6
24/05/2017 3810 0.18 1
23/05/2017 3803 -0.86 35
22/05/2017 3836 2.21 15
21/05/2017 3753 -3.05 38
18/05/2017 3871 -0.77 22
17/05/2017 3901 -0.46 2
16/05/2017 3919 0.03 18
15/05/2017 3918 0.46 1
14/05/2017 3900 -2.35 10
11/05/2017 3994 0.18 1
10/05/2017 3987 -0.5 6
09/05/2017 4007 -0.25 6
08/05/2017 4017 0.27 78
07/05/2017 4006 -0.55 19
04/05/2017 4028 -1.64 74
03/05/2017 4095 -0.02 27
30/04/2017 4096 -0.02 0
27/04/2017 4097 0.69 13