נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 399.4
שער פתיחה 399.4 0
שער ממוצע 428.35 7.25
מחזור יומי ממוצע (שנה) 29.48
מחזור ע.נ. 5974
מספר עסקאות 13
תנועה מינימלית 540
שווי שוק 23.83
הון רשום למסחר 5647955
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
405.1 1.43 460 15.17
405 1.4 480 20.18
401 0.4 485 21.43
400 0.15 485.9 21.66
390 -2.35 486 21.68
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן -6.91 תשואה על ההון העצמי 363.38
מכפיל הון -0.39 תשואה על הנכסים -25.09
מכפיל רווח נקי -0.11 יחס שוטף 0
מכפיל מכירות 0 שיעור רווח נקי 0
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 885.41 הכנסות 0
נכסים שוטפים 0.52 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 884.89 רווח תפעולי -2.61
הון עצמי -61.15 רווח לפני מס -222.19
התחייבות שוטפות 507.62 רווח נקי -222.19
התחייבויות בלתי שוטפות 438.93 רווח למניה -39.26
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 422 5.66 0 0
17:24 460 15.17 50 0.23
11:41 486 21.68 300 1.46
11:35 435 8.91 600 2.61
11:35 435 8.91 600 2.61
11:18 420 5.16 2494 10.47
11:18 420 5.16 100 0.42
11:18 419.9 5.13 90 0.38
11:18 419.5 5.03 620 2.6
10:29 399.4 0 68 0.27
10:29 395 -1.1 1052 4.16
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
אלורסטון 51.21 12.21
מודגל תעשיות 3.21 0.77
בתי זיקוק 0.66 0.16
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
22/05/2017 422 5.66 25
21/05/2017 399.4 2.31 19
18/05/2017 390.4 4.66 3
17/05/2017 373 -0.61 5
16/05/2017 375.3 3.27 67
15/05/2017 363.4 0.17 14
14/05/2017 362.8 0 0
11/05/2017 362.8 0.78 7
10/05/2017 360 0 2
09/05/2017 360 -3.67 6
08/05/2017 373.7 -1.24 0
07/05/2017 378.4 0 0
04/05/2017 378.4 2.52 3
03/05/2017 369.1 0.16 3
30/04/2017 368.5 0.05 0
27/04/2017 368.3 -1.79 1
26/04/2017 375 0 0
25/04/2017 375 -0.35 0
24/04/2017 376.3 -1.85 1