נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 1869
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 97
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 110
שווי שוק 101.26
הון רשום למסחר 5418096
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 441.14 הכנסות 31.98
נכסים שוטפים 125.07 רווח גולמי 26.82
נכסים בלתי שוטפים 316.08 רווח תפעולי 19.12
הון עצמי 152.54 רווח לפני מס 12.27
התחייבות שוטפות 52.56 רווח נקי 11.5
התחייבויות בלתי שוטפות 236.04 רווח למניה 2.12
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
09:09 1869 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
גבאי אלי 62.9 63.7
זגורי אושרי 0.1 0.1
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/02/2018 1869 -0.37 32
18/02/2018 1876 0.81 23
15/02/2018 1861 2.53 201
14/02/2018 1815 2.25 67
13/02/2018 1775 -1.22 1011
12/02/2018 1797 -0.11 0
11/02/2018 1799 0 0
08/02/2018 1799 1.24 2
07/02/2018 1777 3.37 45
06/02/2018 1719 -8.07 160
05/02/2018 1870 0 0
04/02/2018 1870 0 0
01/02/2018 1870 -0.53 2
31/01/2018 1880 0.53 213
30/01/2018 1870 -1.06 73
29/01/2018 1890 0.11 50
28/01/2018 1888 -0.21 54
25/01/2018 1892 0.64 58
24/01/2018 1880 -0.95 47
23/01/2018 1898 0.16 81
22/01/2018 1895 0 0
21/01/2018 1895 -1.1 33