נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 8090
שער פתיחה 8090 0
שער ממוצע 8199 1.35
מחזור יומי ממוצע (שנה) 13.78
מחזור ע.נ. 38
מספר עסקאות 3
תנועה מינימלית 28
שווי שוק 211.53
הון רשום למסחר 2580000
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
8147 0.7 8199 1.35
8200 1.36
8250 1.98
8600 6.3
8777 8.49
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 78.61 תשואה על ההון העצמי -1.69
מכפיל הון 1.4 תשואה על הנכסים -1.33
מכפיל רווח נקי -82.41 יחס שוטף 5.51
מכפיל מכירות 2.75 שיעור רווח נקי -3.33
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 192.72 הכנסות 77.06
נכסים שוטפים 141.53 רווח גולמי 10.61
נכסים בלתי שוטפים 51.2 רווח תפעולי 1.09
הון עצמי 151.49 רווח לפני מס 2.24
התחייבות שוטפות 25.68 רווח נקי -2.57
התחייבויות בלתי שוטפות 15.54 רווח למניה -0.8
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 8199 1.35 0 0
17:24 8199 1.35 38 3.12
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
גניגר עמירם 17.84 45.1
הראל ק.גמל 15.01 37.95
מנורה מבטחים 13.29 33.61
מנורה ק.גמל 12.26 30.99
גניגר אריה 8.41 21.27
הראל ת.סל 0.01 0.03
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
25/05/2017 8199 1.35 3
24/05/2017 8090 2.89 13
23/05/2017 7863 4.42 116
22/05/2017 7530 4.02 135
21/05/2017 7239 4.67 80
18/05/2017 6916 2.46 7
17/05/2017 6750 -5.92 46
16/05/2017 7175 -7.4 105
15/05/2017 7748 0.31 4
14/05/2017 7724 3.82 27
11/05/2017 7440 0 0
10/05/2017 7440 1.92 2
09/05/2017 7300 -1.89 7
08/05/2017 7441 0 0
07/05/2017 7441 0 1
04/05/2017 7441 1.74 18
03/05/2017 7314 1.98 32
30/04/2017 7172 -0.11 20
27/04/2017 7180 4.44 23