נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 32020
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 1655.26
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 6
שווי שוק 764.8
הון רשום למסחר 2388519
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 340.22 הכנסות 196.08
נכסים שוטפים 239.35 רווח גולמי 64.53
נכסים בלתי שוטפים 100.87 רווח תפעולי 40.28
הון עצמי 272.7 רווח לפני מס 39.77
התחייבות שוטפות 57.6 רווח נקי 29.34
התחייבויות בלתי שוטפות 9.92 רווח למניה 12.13
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
דבוש צור 62.32 475.61
מגדל משתתפות 3.82 29.18
מגדל קופ"ג 2.32 17.71
ריכטמן אריה 1.3 9.9
מגדל ק.נאמ 1.12 8.54
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/10/2017 32020 -0.84 384
18/10/2017 32290 0.75 467
17/10/2017 32050 1.62 948
16/10/2017 31540 -2.89 1434
15/10/2017 32480 0.03 342
10/10/2017 32470 -1.28 479
09/10/2017 32890 1.95 620
08/10/2017 32260 -0.19 327
03/10/2017 32320 -0.03 796
02/10/2017 32330 1.57 701
01/10/2017 31830 1.37 680
28/09/2017 31400 -0.88 1163
27/09/2017 31680 -1.61 1115
26/09/2017 32200 -1.32 879
25/09/2017 32630 -1.54 736
24/09/2017 33140 -0.51 523