נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 2013
שער פתיחה 2013 0
שער ממוצע 1923.13 -4.46
מחזור יומי ממוצע (שנה) 16.27
מחזור ע.נ. 1961
מספר עסקאות 7
תנועה מינימלית 110
שווי שוק 2210.26
הון רשום למסחר 115599112
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
1875 -6.86 1960 -2.63
1872 -7 1970 -2.14
1855 -7.85 2000 -0.65
1840 -8.59 2050 1.84
1816 -9.79 2060 2.33
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 54.36 תשואה על ההון העצמי 10.54
מכפיל הון 2.18 תשואה על הנכסים 5.73
מכפיל רווח נקי 20.67 יחס שוטף 0.43
מכפיל מכירות 1.94 שיעור רווח נקי 9.38
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 1867.2 הכנסות 1140.38
נכסים שוטפים 189.31 רווח גולמי 362.44
נכסים בלתי שוטפים 1677.89 רווח תפעולי 132.48
הון עצמי 1014.93 רווח לפני מס 120.74
התחייבות שוטפות 435.69 רווח נקי 106.93
התחייבויות בלתי שוטפות 416.58 רווח למניה 1.1
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
16:23 1912 -5.02 0 0
13:11 1912 -5.02 110 2.1
12:17 1800 -10.58 1111 20
12:17 1932 -4.02 120 2.32
12:17 1940 -3.63 274 5.32
12:17 1953 -2.98 115 2.25
12:17 1963 -2.48 120 2.36
12:17 1973 -1.99 111 2.19
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
פדרמן מפעלי 71.08 1571.1
דן אכדיה 10.55 233.14
סלע יצחק 5.26 116.16
מ.ד.ל. 1.78 39.4
דן הספקות ושרות 0.75 16.49
פדרמן מיכאל 0 0.01
פדרמן אירית 0 0.01
פדרמן רות 0 0
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
28/05/2017 1912 -5.02 37
25/05/2017 2013 -0.05 4
24/05/2017 2014 0.05 12
23/05/2017 2013 0.65 50
22/05/2017 2000 0 16
21/05/2017 2000 0.1 53
18/05/2017 1998 -2.39 148
17/05/2017 2047 0.39 102
16/05/2017 2039 0.34 60
15/05/2017 2032 0.59 12
14/05/2017 2020 0 0
11/05/2017 2020 0.5 14
10/05/2017 2010 0 0
09/05/2017 2010 0 0
08/05/2017 2010 0 0
07/05/2017 2010 1.52 10
04/05/2017 1980 4.21 300
03/05/2017 1900 2.15 90
30/04/2017 1860 3.1 32