נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 1069
שער פתיחה 1083 1.31
שער ממוצע 1061 -0.75
מחזור יומי ממוצע (שנה) 670.1
מחזור ע.נ. 10075
מספר עסקאות 26
תנועה מינימלית 190
שווי שוק 538.31
הון רשום למסחר 50215045
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
1064 -0.47 1080 1.03
1063 -0.56 1081 1.12
1044 -2.34 1082 1.22
1032 -3.46 1083 1.31
1031 -3.55 1090 1.96
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 23.98 תשואה על ההון העצמי 12.69
מכפיל הון 2.34 תשואה על הנכסים 3.04
מכפיל רווח נקי 18.45 יחס שוטף 1.13
מכפיל מכירות 2.75 שיעור רווח נקי 14.88
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 958.88 הכנסות 196.09
נכסים שוטפים 788.83 רווח גולמי 46.89
נכסים בלתי שוטפים 170.05 רווח תפעולי 28.72
הון עצמי 229.99 רווח לפני מס 24.04
התחייבות שוטפות 698.49 רווח נקי 29.18
התחייבויות בלתי שוטפות 30.41 רווח למניה 0.61
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
16:24 1080 1.03 5000 54
16:23 1072 0.28 0 0
15:48 1048 -1.96 190 1.99
15:41 1063 -0.56 1280 13.61
15:41 1063 -0.56 462 4.91
15:41 1058 -1.03 374 3.96
15:41 1057 -1.12 620 6.55
15:41 1050 -1.78 86 0.9
15:26 1051 -1.68 206 2.17
14:43 1050 -1.78 228 2.39
14:09 1052 -1.59 438 4.61
13:21 1063 -0.56 333 3.54
13:21 1062 -0.65 341 3.62
13:21 1060 -0.84 326 3.46
12:14 1064 -0.47 190 2.02
09:45 1083 1.31 1 0.01
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
חג'ג' יצחק 36 193.79
חג'ג' יהודה עידו 30.38 163.55
ילין ק.נאמ 7.94 42.74
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
28/05/2017 1072 0.28 108
25/05/2017 1069 -1.93 248
24/05/2017 1090 1.49 91
23/05/2017 1074 2.48 99
22/05/2017 1048 0.87 64
21/05/2017 1039 2.16 183
18/05/2017 1017 -3.24 718
17/05/2017 1051 -4.11 337
16/05/2017 1096 -1.44 200
15/05/2017 1112 0.18 42
14/05/2017 1110 1 976
11/05/2017 1099 -0.27 155
10/05/2017 1102 0.09 171
09/05/2017 1101 1.19 83
08/05/2017 1088 0.65 398
07/05/2017 1081 4.34 276
04/05/2017 1036 0.29 723
03/05/2017 1033 -1.15 302
30/04/2017 1045 -3.24 395