נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 84.4
שער פתיחה 84.4 0
שער ממוצע 77.8 -7.82
מחזור יומי ממוצע (שנה) 0.63
מחזור ע.נ. 892
מספר עסקאות 2
תנועה מינימלית 2400
שווי שוק 11.01
הון רשום למסחר 13940918
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
70 -17.06 84.4 0
40 -52.61 149 76.54
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן -24.08 תשואה על ההון העצמי 3932.66
מכפיל הון -3.79 תשואה על הנכסים -946.87
מכפיל רווח נקי -0.1 יחס שוטף 0.79
מכפיל מכירות 0.69 שיעור רווח נקי -719.59
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 12.08 הכנסות 15.9
נכסים שוטפים 11.88 רווח גולמי 13.33
נכסים בלתי שוטפים 0.2 רווח תפעולי -52.68
הון עצמי -2.91 רווח לפני מס -139.39
התחייבות שוטפות 14.99 רווח נקי -114.4
התחייבויות בלתי שוטפות 0 רווח למניה -8.23
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 79 -6.4 0 0
17:24 70 -17.06 892 0.62
10:14 84.4 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
ארי גלובל קפיטל 60.56 6.67
ייזום 121 19.75 2.18
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
25/05/2017 79 -6.4 1
24/05/2017 84.4 0 0
23/05/2017 84.4 0 0
22/05/2017 84.4 0 0
21/05/2017 84.4 0 0
18/05/2017 84.4 0 0
17/05/2017 84.4 0 0
16/05/2017 84.4 0 0
15/05/2017 84.4 0 0
14/05/2017 84.4 0 0
11/05/2017 84.4 0 0
10/05/2017 84.4 0 0
09/05/2017 84.4 0 0
08/05/2017 84.4 0 0
07/05/2017 84.4 0 0
04/05/2017 84.4 0 0
03/05/2017 84.4 0 0
30/04/2017 84.4 0 0
27/04/2017 84.4 0 0