נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 442
שער פתיחה 442 0
שער ממוצע 442 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 4.64
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 400
שווי שוק 35
הון רשום למסחר 7918750
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
442 0 464 4.98
440 -0.45 580 31.22
620 40.27
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 48.06 תשואה על ההון העצמי 5.81
מכפיל הון 1.28 תשואה על הנכסים 2.79
מכפיל רווח נקי 22.07 יחס שוטף 1.98
מכפיל מכירות 0.46 שיעור רווח נקי 2.07
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 56.84 הכנסות 76.69
נכסים שוטפים 49.37 רווח גולמי 18.13
נכסים בלתי שוטפים 7.47 רווח תפעולי 2.19
הון עצמי 27.32 רווח לפני מס 1.76
התחייבות שוטפות 24.96 רווח נקי 1.59
התחייבויות בלתי שוטפות 4.56 רווח למניה 0.2
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 442 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
גל ניסים 25 8.75
גולדנברג גרשון 22.06 7.72
בלפורט 15.19 5.32
אפאואמ 15.19 5.32
רונן נעמת 0.44 0.15
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
22/05/2017 442 0 0
21/05/2017 442 0 0
18/05/2017 442 0 0
17/05/2017 442 0 0
16/05/2017 442 0 0
15/05/2017 442 -0.67 2
14/05/2017 445 0 16
11/05/2017 445 -1.11 13
10/05/2017 450 0 0
09/05/2017 450 0 0
08/05/2017 450 0 0
07/05/2017 450 0 0
04/05/2017 450 -5.28 450
03/05/2017 475.1 -5.73 4
30/04/2017 504 0 0
27/04/2017 504 0 0
26/04/2017 504 0 0
25/04/2017 504 -1.56 2
24/04/2017 512 0 0