נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 534.2
שער פתיחה 534.2 0
שער ממוצע 534.2 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 4.32
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 430
שווי שוק 42.3
הון רשום למסחר 7918750
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
490 -8.27 545 2.02
550 2.96
570 6.7
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 56.84 הכנסות 76.69
נכסים שוטפים 49.37 רווח גולמי 18.13
נכסים בלתי שוטפים 7.47 רווח תפעולי 2.19
הון עצמי 27.32 רווח לפני מס 1.76
התחייבות שוטפות 24.96 רווח נקי 1.59
התחייבויות בלתי שוטפות 4.56 רווח למניה 0.2
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 534.2 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
גל ניסים 25 10.58
גולדנברג גרשון 22.06 9.33
בלפורט 15.19 6.43
אפאואמ 15.19 6.43
רונן נעמת 0.44 0.19
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
22/06/2017 534.2 0 0
21/06/2017 534.2 0 0
20/06/2017 534.2 0 0
19/06/2017 534.2 0 0
18/06/2017 534.2 0.62 1
15/06/2017 530.9 -3.47 3
14/06/2017 550 0 0
13/06/2017 550 0 0
12/06/2017 550 0 0
11/06/2017 550 0 0
08/06/2017 550 3.07 2
07/06/2017 533.6 4 2
06/06/2017 513.1 6.43 4
05/06/2017 482.1 3.9 2
04/06/2017 464 0.09 13
01/06/2017 463.6 0 0
29/05/2017 463.6 4.18 2
28/05/2017 445 0.68 9
25/05/2017 442 0 0